The compilation Notitia DignitatumThis page created 30 December 2015, and last modified: 3 January 2016

Spear

Given below is my attempt at rendering the entire compilation as a single document. The numbers preceding each line refer to Ingo Maier's numbering scheme; some of the numbers may be faulty, particularly with regard to objects (in the form 11#1) on non-military pages. Other than with numbers, the use of italics is of no significance and can be ignored (it's a hangover from copying and pasting from other sections of this site). Text enclosed in square brackets is conjectural, and not found in the compilation as it has come down to us.
1/2.1 Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis
1/2.2 Praefectus praetorio Orientis
1/2.3 Praefectus praetorio Illyrici
1/2.4 Praefectus urbis Constantinopolitanae
1/2.5 Magistri equitum et peditum in praesenti duo
1/2.6 Equitum et peditum per Orientem
1/2.7 Equitum et peditum per Thracias
1/2.8 Equitum et peditum per Illyricum
1/2.9 Praepositus sacri cubiculi
1/2.10 Magister officiorum
1/2.11 Quaestor
1/2.12 Comes sacrarum largitionum
1/2.13 Comes rerum privatarum
1/2.14 Comites domesticorum duo
1/2.15 Equitum
1/2.16 Peditum
1/2.17 Primicerius sacri cubiculi
1/2.18 Primicerius notariorum
1/2.19 Castrensis sacri palatii
1/2.20 Magistri scriniorum
1/2.21 Memoriae
1/2.22 Epistolarum
1/2.23 Libellorum
1/2.24 Graecarum
1/2.25 Proconsules II
1/2.26 Asiae
1/2.27 Achaiae
1/2.28 Comes Orientis
1/2.29 Praefectus Augustalis
1/2.30 Vicarii quatuor
1/2.31 Asianae
1/2.32 Ponticae
1/2.33 Thraciarum
1/2.34 Macedoniae
1/2.35 Comites rei militaris duo
1/2.36 Aegypti
1/2.37 Isauriae
1/2.38 Duces per Aegyptum duo
1/2.39 Lib[y]arum
1/2.40 Thebaidos
1/2.41 Per Orientem sex
1/2.42 Foenicis
1/2.43 Eufratensis et Syriae
1/2.44 Palaestinae
1/2.45 Osrhoenae
1/2.46 Mesopotamiae
1/2.47 Arabiae
1/2.48 Per Ponticam unus
1/2.49 Armeniae
1/2.50 Per Thracias duo
1/2.51 Moesiae secundae
1/2.52 Scythiae
1/2.53 Per Illyricum II
1/2.54 Daciae ripensis
1/2.55 Moesiae primae
1/2.56 Consulares XV
1/2.57 Per Orientem V
1/2.58 Palaestinae
1/2.59 Fonicis
1/2.60 Syriae
1/2.61 Ciliciae
1/2.62 Cypri
1/2.63 Per Asianam tres
1/2.64 Pamfyliae
1/2.65 Hellesponti
1/2.66 Lydiae
1/2.67 Per Ponticam II
1/2.68 Galatiae
1/2.69 Bithyniae
1/2.70 Per Thracias II
1/2.71 Europae
1/2.72 Thraciae
1/2.73 Per Illyricum III
1/2.74 Cretae
1/2.75 Macedoniae
1/2.76 Daciae mediterraneae
1/2.77 Aegyptus autem consularitatem non habet
1/2.78 Praesides XL
1/2.79 Per Aegyptiacam quinque
1/2.80 Libyae superioris
1/2.81 Libyae inferioris
1/2.82 Thebaidos
1/2.83 Aegypti
1/2.84 Arcadiae
1/2.85 Per Orientem VIII
1/2.86 Palaestinae salutaris
1/2.87 Palaestinae secundae
1/2.88 Foenicis Libani
1/2.89 Eufratensis
1/2.90 Syriae salutaris
1/2.91 Osroehenae
1/2.92 Mesopotamiae
1/2.93 Ciliciae secundae
1/2.94 Per Asianam VII
1/2.95 Pisidiae
1/2.96 Lycaoniae
1/2.97 Frygiae Pacatianae
1/2.98 Frygiae salutaris
1/2.99 Lyciae
1/2.100 Cariae
1/2.101 Insularum
1/2.102 Per Ponticam VIII
1/2.103 Honoriados
1/2.104 Cappadociae primae
1/2.105 Cappadociae secundae
1/2.106 Helenoponti
1/2.107 Ponti Polemoniaci
1/2.108 Armeniae primae
1/2.109 Armeniae secundae
1/2.110 Galatiae salutaris
1/2.111 Per Thracias quatuor
1/2.112 Haemimonti
1/2.113 Rhodopae
1/2.114 Moesiae secundae
1/2.115 Scythiae
1/2.116 Per Illyricum VIII
1/2.117 Thessaliae
1/2.118 Epiri veteris
1/2.119 Epiri novae
1/2.120 Daciae ripensis
1/2.121 Moesiae primae
1/2.122 Praevalitanae
1/2.123 Dardaniae
1/2.124 Macedoniae salutaris
1/2.125 Correctores duo
1/2.126 Augustamnicae
1/2.127 Paflagoniae

3.1 Sub dispositione viriorum illustrium praefectorum praetorio per Orientem sunt dioceses infrascriptae
3.2 Oriens
3.3 Aegyptus
3.4 Asiana
3.5 Pontica
3.6 Thracia
3.7 Provinciae orientis quindecim
3.8 Palaestina
3.9 Foenice
3.10 Syria
3.11 Cilicia
3.12 Cyprus
3.13 Arabia et dux
3.14 et comes rei militaris Isauria
3.15 Palaestina salutaris
3.16 Palaestina secunda
3.17 Foenices Libani
3.18 Eufratensis
3.19 Syria salutaris
3.20 Osrhoena
3.21 Mesopotamia
3.22 Cilicia secunda
3.23 Aegypti quinque
3.24 Libya superior
3.25 Libya inferior
3.26 Thebais
3.27 Aegyptus
3.28 Arcadia
3.29 Asianae decem
3.30 Pamfylia
3.31 Hellespontus
3.32 Lydia
3.33 Pisidia
3.34 Lycaonia
3.35 Frygia Pacatiana
3.36 Frygia salutaris
3.37 Lycia
3.38 Caria
3.39 Insulae
3.40 Ponticae decem
3.41 Galatia
3.42 Bithynia
3.43 Honorias
3.44 Cappadocia prima
3.45 Cappadocia secunda
3.46 Pontus Polemoniacus
3.47 Helenopontus
3.48 Armenia prima
3.49 Armenia secunda
3.50 [G]alatia salutaris
3.51 Thraciae sex
3.52 Europa
3.53 Thracia
3.54 Haemimontus
3.55 Rhodopa
3.56 Moesia secunda
3.57 Scythi
3.58 Officium viri illustris praefecti praetorio Orientis
3.59 Princeps
3.60 Cornicularius
3.61 Adiutor
3.62 Commentariensis
3.63 Ab actis
3.64 Numerarii
3.65 Suba[d]ivuae
3.66 Cura epistolarum
3.67 Regerendarius
3.68 Exceptores
3.69 Adiutores
3.70 Singularii
3.71 Praefectu[s] prae[torio Orientis] evectiones annuales non habet sed ipse emittit

4.a Insignia viriorum illustrium praefectorum praetorio per Illyricum

5.a Macedonia
5.a Dacia

6.1 Sub dispositione viriorum illustrium praefectorum praetorio per Illyricum sunt dioceses infrascriptae
6.2 Macedonia
6.3 Dacia
6.4 Provinciae Macedoniae sex
6.5 Achaia
6.6 Macedonia
6.7 Creta
6.8 Thessalia
6.9 Epirus vetus
6.10 Epirus nova et pars Macedoniae salutaris
6.11 Provinciae Daciae V
6.12 Dacia mediterranea
6.13 Dacia ripensis
6.14 Moesia prima
6.15 Dardania
6.16 Praevalitana et pars Macedoniae salutaris
6.17 Officium viri illustris praefecti praetorio per Illyricum
6.18 Princeps
6.19 Cornicularius
6.20 Adiutor
6.21 Commentariensis
6.22 Ab actis
6.23 Numerarii quatuor In his auri unus oper: Alter
6.24 subadiuva
6.25 Cura epistolarum
6.26 Regerendarius
6.27 Exceptores
6.28 Adiutores
6.29 Singularii
6.30 Praefectus prae[torio] Illyrici ipse emittit

7.a Insignia viri illustris magistri militum praesentalis
7.b Lanciarii seniores
7.c Ioviani iuniores
7.d Herculiani iuniores
7.e Fortenses
7.f Nervii
7.g Matiarii iuniores
7.h Batavi seniores
7.i Brachiati iuniores

8.a Salii
8.b Constantiani
8.c Mattiaci seniores
8.d Sagittarii seniores Gallicani
8.e Sagittarii iuniores Gallicani
8.f Tertii sagittarii Valentis
8.g Defensores
8.h Raetobarii
8.i Anglevarii
8.k Hiberi
8.l Visi
8.m Felices Honoriani iuniores
8.n Victores
8.o Primi Theodosiani
8.p Tertii Theodosiani
8.q Felices Theodosiani Isauri

9.1 Sub dispositione viri illustris magistri militum praesentalis
9.2 Vexillationes palatinae quinque
9.3 Equites promoti seniores
9.4 Comites clibanarii
9.5 Comites sagittarii iuniores
9.6 Comites Taifali
9.7 Equites Arcades 9.8 Vexillationes comitatenses VII
9.9 Equites catafractarii Biturigenses
9.10 Equites armigeri seniores Gallicani
9.11 Equites quinto Dalmatae
9.12 Equites nono Dalmatae
9.13 Equites primi scutarii
9.14 Equites promoti iuniores
9.15 Equites primi clibanarii Parthi
9.16 Legiones palatinae VI
9.17 Lanciarii seniores
9.18 Ioviani iuniores
9.19 Herculiani iuniores
9.20 Fortenses
9.21 Nervii
9.22 Matiarii iuniores
9.23 Auxilia palatina decem & octo
9.24 Batavi seniores
9.25 Brachiati iuniores
9.26 Salii
9.27 Constantiani
9.28 Mattiaci seniores
9.29 Sagittarii seniores Gallicani
9.30 Sagittarii iuniores Gallicani
9.31 Tertii sagittarii Valentis
9.32 Defensores
9.33 Raetobarii
9.34 Anglevarii
9.35 Hiberi
9.36 Visi
9.37 Felices Honoriani iuniores
9.38 Victores
9.39 Primi Theodosiani
9.40 Tertii Theodosiani
9.41 Felices Theodosiani [I]sauri
9.42 Officium autem suprascriptae magisteriae in praesenti potestatis in numeris militat et in officio deputatur
9.43 Habet autem dignitates infrascriptas
9.44 Principem
9.45 Numerarios duos
9.46 Commentariensem
9.47 Primiscrinios qui numerarii fiunt
9.48 Scriniarios
9.49 Exceptores et ceteros apparitores
9.50 Magister militum in praesenti XV

10.a Insignia viri illustris magistri militum praesentalis
10.b Matiarii seniores
10.c Daci
10.d Scythae
10.e Primani
10.f Undecimani
10.g Lanciarii iuniores
10.h Regii
10.i Cornuti

11.a Salii
11.b Constantiani
11.c Mattiaci seniores
11.d Sagittarii seniores Gallicani
11.e Sagittarii iuniores Gallicani
11.f Tertii sagittarii Valentis
11.g Defensores
11.h Raetobarii
11.i Anglevarii
11.k Hiberi
11.l Visi
11.m Felices Honoriani iuniores
11.n Victores
11.o Primi Theodosiani
11.p Tertii Theodosiani
11.q Felices Theodosiani Isauri

12.1 Sub dispositione viri illustris magistri militum praesentalis vexillationes palatinae sex
12.2 Comites seniores
12.3 Equites brachiati iuniores
12.4 Equites Batavi iuniores
12.5 Comites sagittarii Armeni
12.6 Equites Persae clibanarii
12.7 Equites Theodosiaci seniores
12.8 Vexillationes comitatenses sex
12.9 Equites catafractarii
12.10 Equites catafractarii Ambianenses
12.11 Equites sexto Dalmatae
12.12 Equites secundi scutarii
12.13 Equites scutarii
12.14 Equites secundi clibanarii Parthi
12.15 Legiones palatinae VI
12.16 Matiarii seniores
12.17 Daci
12.18 Scythae
12.19 Primani
12.20 Undecimani
12.21 Lanciarii iuniores
12.22 Auxilia palatina decem & septem
12.23 Regii
12.24 Cornuti
12.25 Tubantes
12.26 Constantiniani
12.27 Mattiaci iuniores
12.28 Sagittarii seniores Orientales
12.29 Sagittarii iuniores Orientales
12.30 Sagittarii dominici
12.31 Vindices
12.32 Bucinobantes
12.33 Falchovarii
12.34 Thraces
12.35 Tervingi
12.36 Felices Theodosiani
12.37 Felices Arcadiani iuniores
12.38 Secundi Theodosiani
12.39 Felices Arcadiani iuniores
12.40 Secundi Theodosiani
12.41 Quarti Theodosiani
12.42 Item pseudocomitatenses
12.43 Auxiliarii sagittarii
12.44 Officium autem suprascriptae magisteriae in praesenti potestatis cardinale habetur
12.45 Habet autem dignitates infrascriptas
12.46 Principes duos
12.47 Numerarios duos
12.48 Commentariensem
12.49 Primiscrinios qui numerarii fiunt
12.50 Scriniarios
12.51 Exceptores et ceteros apparitores
12.52 Magister militum in praesenti XV

13.a Insignia viri illustris magistri militum per Orientem
13.b Felices Arcadiani seniores
13.c Felices Honoriani seniores
13.d Quinta Macedonica
13.e Martenses seniores
13.e Septima gemina

14.a Decima gemina
14.b Balistarii seniores
14.c Prima Flavia Constantis
14.d Secunda Flavia Constantia Thebaeorum
14.e Secunda Felix Valentis Thebaeorum
14.f Prima Flavia Theodosiana
14.g Prima Armeniaca
14.h Secunda Armeniaca
14.i Fortenses auxiliarii
14.k Funditores
14.l Prima Italica
14.m Quarta Italica
14.n Sexta Parthica
14.o Prima Isaura sagittaria
14.p Balistarii Theodosiaci
14.q Transtigritani

15.1 Sub dispositione viri illustris magistri militum per Orientem
15.2 Vexillationes comitatenses decem
15.3 Comites catafractarii Butellarii iuniores
15.4 Equites armigeri seniores orientales
15.5 Equites tertio Dalmatae
15.6 Equites primi scutarii Orientales
15.7 Equites secundi stablesiani
15.8 Equites tertii stablesiani
15.9 Equites promoti clibanarii
15.10 Equites quarti clibanarii Parthi
15.11 Equites primi sagittarii
15.12 Cuneus equitum secundorum clibanariorum Palmirenorum
[15.12.1] [Auxilia palatina duo]
15.13 Felices Arcadiani seniores
15.14 Felices Honoriani seniores
15.15 Legiones comitatenses
15.16 Quinta Macedonica
15.17 Martenses seniores
15.18 Septima gemina
15.19 Decima gemina
15.20 Balistarii seniores
15.21 Prima Flavia Constantia
15.22 Secunda Flavia Constantia Thebaeorum
15.23 Secunda Felix Valentis Thebaeorum
15.24 Prima Flavia Theodosiana
15.25 Item pseudocomitatenses XI
15.26 Prima Armeniaca
15.27 Secunda Armeniaca
15.28 Fortenses auxiliarii
15.29 Funditores
15.30 Prima Italica
15.31 Quarta Italica
15.32 Sexta Parthica
15.33 Prima Isaura sagittaria
15.34 Balistarii Theodosiaci
15.35 Transtigritani
15.36 Officium autem magisteriae per Orientem potestatis cardinale habetur
15.37 Habet autem dignitates infrascriptas
15.38 Principem
15.39 Numerarios duos
15.40 Commentariensem
15.41 Adiutorem
15.42 Scriniarios
15.43 Mensores
15.44 Exceptores et ceteros apparitores
15.45 Magistri militum per Orientem XXV

16.a Insignia viri illustris magistri militum per Thracias
16.b Solenses seniores
16.c Menapii
16.d Prima Maximiana Thebaeorum
16.e Tertia Diocletiana Thebaeorum
16.f Tertiodecimani
16.#1 Dea vexillata

17.a Quartodecimani
17.b Prima Flavia gemina
17.c Secunda Flavia gemina
17.d Constantini seniores
17.e Divitenses Gallicani
17.f Lanciarii Stobenses
17.g Constantini Dafnenses
17.h Balistarii Dafnenses
17.i Balistarii iuniores
17.k Pannoniciani iuniores
17.l Tzanni
17.m Solenses Gallicani
17.n Iulia Alexandria
17.o Augustenses
17.p Valentinianenses
17.q Gratianenses

18.1 Sub dispositione viri illustris magistri militum per Thracias
18.2 Vexillationes palatinae tres
18.3 Comites Arcadiaci
18.4 Comites Honoriaci
18.5 Equites Theodosiaci iuniores
18.6 Vexillationes comitatenses
18.7 Equites catafractarii Albigenses
18.8 Equites sagittarii seniores
18.9 Equites sagittarii iuniores
18.10 Equites primi Theodosiani
18.11 Legiones comitatenses
18.12 Solenses seniores
18.13 Menapii
18.14 Prima Maximiana Thebaeorum
18.15 Tertia Diocletiana Thebaeorum
18.16 Tertiodecimani
18.17 Quartodecimani
18.18 Prima Flavia gemina
18.19 Secunda Flavia gemina
18.20 Constantini seniores
18.21 Divitenses Gallicani
18.22 Lanciarii Stobenses
18.23 Constantini Dafnenses
18.24 Balistarii Dafnenses
18.25 Balistarii iuniores
18.26 Pannoniciani iuniores
18.27 Tzanni
18.28 Solenses Gallicani
18.29 Iulia Alexandria
18.30 Augustenses
18.31 Valentinianenses
[18.31.1] [Gratianenses]
18.32 Officium autem magistriae per Thracias potestatis in numeris militum et in officio deputatur
18.33 Habet autem dignitates infrascriptas
18.34 Principem
18.35 Numerarios duos
18.36 Commentariensem
18.37 Primiscrinios qui numerarii fiunt
18.38 Scriniarios
18.39 Exceptores et ceteros apparitores
18.40 Magister militum per Thracias XV

19.a Insignia viri illustris magistri militum per Illyricum
19.b Britones seniores
19.c Ascarii seniores
19.d Ascarii iuniores

20.a Petulantes iuniores
20.b Sagittarii lecti
20.c Invicti iuniores
20.d Atecotti
20.e Matiarii constantes
20.f Martii
20.g Dianenses
20.h Germaniciani seniores
20.i Secundani
20.k Lanciarii Augustenses
20.l Minervii
20.m Lanciarii iuniores

21.1 Sub dispositione viri illustris magistri militum per Illyricum
21.2 Vexillationes comitatenses duae
21.3 Equites sagittarii seniores
21.4 Equites Germaniciani seniores
Legio palatina una
21.6 Britones seniores
21.7 Auxilia palatina sex
21.8 Ascarii seniores
21.9 Ascarii iuniores
21.10 Petulantes iuniores
21.11 Sagittarii lecti
21.12 Invicti iuniores
21.13 Atecotti
21.14 Legiones comitatenses octo
21.15 Matiarii constantes
21.16 Martii
21.17 Dianenses
21.18 Germaniciani seniores
21.19 Secundani
21.20 Lanciarii Augustenses
21.21 Minervii
21.22 Lanciarii iuniores
21.23 Pseudocomitatenses novem
21.24 Timacenses auxiliarii
21.25 Felices Theodosiani iuniores
21.26 Bugaracenses
21.27 Scupenses
21.28 Ulpianenses
21.29 Merenses
21.30 Secundi Theodosiani
21.31 Balistarii Theodosiani iuniores
21.32 Scampenses
21.33 Officium autem magisteriae per Illyricum potestatis in numeris militat et in officio deputatur
21.34 Habet autem dignitates infrascriptas
21.35 Principem
21.36 Numerarios duos
21.37 Commentariensem
21.38 Primiscrinios qui numerarii fiunt
21.39 Scriniarios
21.40 Exceptores et ceteros apparitores
21.41 Magister militis per Illyricum
21.42 Sub dispositione viri illustris praepositi sacri cubiculi domus divina per Cappadociam

22.a Insignia viri illustris magistri officiorum
22.b Frabricae

23.1 Sub dispositione viri illustris magistri officiorum
23.2 Scola scutariorum prima
23.3 Scola scutariorum secunda
23.4 Scola gentilium seniorum
23.5 Scola scutariorum sagittariorum
23.6 Scola scutariorum clibanariorum
23.7 Scola armaturarum iuniorum
23.8 Scola gentilium iuniorum
23.9 Scola agentum in rebus et deputati eiusdem scolae
23.10 Mensores et lampadarii
23.11 Scrinium memoriae
23.12 Scrinium epistolarum
23.13 Scrinium libellorum
23.14 Scrinium dispositionum
23.15 Officium a[m]missionum
23.16 Fabricae infrascriptae Orientis V
23.17 Scutaria et armorum Damasci
23.18 Scutaria et armorum Antiochiae
23.19 Clibanaria Antiochiae
23.20 Scutaria et armamentaria Edesa
23.21 Hastaria Irenopolitana Ciliciae
23.22 Ponticae quattor
23.23 Clibanaria Caesarea Cappadociae
23.24 Scutaria et armorum Nicomediae
23.25 Clibanaria Nicomediae
23.26 Asianae una
23.27 Scutaria et armorum Sardis Lydiae
23.28 Thraciarum duae
23.29 Scutaria et armorum Hadrianopolis Haemimonti
23.30 Scutaria et armorum Marcianopoli
23.31 Illyrici quatuor
23.32 Thessalonicenses
23.33 Naissatenses
23.34 Ratiarenses
23.35 Scutaria Horreomargenses
23.36 Officium autem suprascripti viri illustris magistri officiorum de scola agentum in rebus est ita
23.37 Adiutor
23.38 Subadiuuae
23.39 Adiutores duo
23.40 Fabricarum ters
23.41 Barbariorum tres
23.42 Orientis unus
23.43 Asianae unus
23.44 Ponticae unus
23.45 Thraciarum et Illyrici unus
23.46 Curiosus cursus publici praesentalis unus
23.47 Curiosi per omnes provincias
23.48 Interpretes diuersarum gentium
23.49 Magister officiorum ipse emittit

24.a Insignia viri illustris quaestoris
24#3 Leges salu tares

25.1 Sub dispositione viri illustris quaestoris
25.2 Leges dictandae
25.3 Preces
25.4 Officium non habet sed adiutores de scriniis quos voluerit

26.a Insignia viri illustris comitis largitonum
26.b Largitiones

26.1 Sub dispositione viri illustris comitis sacrarum largitionum
26.2 Comites largitionum per omnes dioceses
26.3 Comites commmerciorum
26.4 per Orientem et Aegyptum
26.5 per Moesiam Scythiam et Pontum
26.6 per Illyricum
26.7 Praepositi thesaurorum
26.8 Comes metallorum per Illyricum
26.9 Comes et rationalis summarum Aegypti
26.10 Magistri lineae vestis
26.11 Magistri privatae
26.12 Procuratores gynaeceorum
26.13 Procuratores bafiorum
26.14 Procuratores monetarum
26.15 Procuratores bastagarum
26.16 Procuratores linyfiorum
26.17 Officium autem suprascripti viri illustris comitis sacrarum largitionum habet
26.18 Primicerium totius officii
26.19 Primicerium scrinii canonum
26.20 Primicerium scrinii tabulariorum
26.21 Primicerium scrinii numerorum
26.22 Primicerium scrinii aureae massae
26.23 Primicerium scrinii aurie ad responsum
26.24 Primicerium scrinii vestiarii sacri
26.25 Primicerium scrinii argenti
26.26 Primicerium scrinii amiliarensis
26.27 Primicerium scrinii a pecuniis et ceteros scriniarios suprascriptorum scriniorum
26.28 Secundocerium offici qui primicerius est exceptorum
26.29 Tertiocerium offici qui tractat bastagas
26.30 Quarto loco libellos tractat et ceteros palatinos offici suprascripti
26.31 Comes largitionum quotiens usus exegerit

27.a Insignia viri illustris comitis privatarum

28.1 Sub dispositione viri illustris comitis rerum privatarum
28.2 Domus divinae
28.3 Rationales rerum privatarum
28.4 Bastaga privata
28.5 Praepositi gregum et stabulorum
28.6 Procuratores saltuum
28.7 Officium autem suprascripti viri illustris comitis rerum privatarum habet
28.8 Primicerium totus officii
28.9 Primiscrinium beneficiorum
28.10 Primiscrinium canonum
28.11 Primiscrinium securitatum
28.12 Primicerium scrinii largitionum privatarum et ceteros scriniarios suprascriptorum scriniorum
28.13 Secundocerium totius offici qui tractat chartas ipsius officii et ceteros palatinos
28.14 Comes rerum privatarum quotiens usus exegerit

29.a Comes domesticorum equitum
29.b Comes domesticorum peditum
29.c Domestici equites
29.d Domestici pedites
30.1 Sub dispositione virorum illustrium comitum domesticorum equitum siue peditum
30.2 Domestici equites
30.3 Domestici pedites et deputati eorum
30.4 Comes domesticorum equitum
30.5 Comes domesticorum peditum

31.a Sub dispositione viri spectabilis castrensis

32.1 Sub dispositione viri spectabilis castrensis
32.2 Paedagogoia
32.3 Ministeriales dominici
32.4 Curae palatiorum
32.5 Officium autem viri suprascripti spectabilis castrensis habet
32.6 Tabularium dominicum
32.7 Tabularium dominarum Augustarum
32.8 Adiutorem
32.9 Chartularium et scrinium ipsius, et ceteros palatinos officii suprascripti

33.a Primicerius notariorum
33.b Laterculum maius

34.1 Sub dispositione viri spectabilis primicerii notariorum
34.2 Omnis dignitatum et amministrationum notitia tam militarium quam civilium
34.3 Scolas etiam et numeros tractat
34.4 Officium autem non habet sed adiutorem de scola notariorum

35.a Magister scriniorum
35.b Memoriae epistolarum libellorum grecarum

36.1 Magister memoriae
36.2 Adnotationes omnes dictat et emittit et precibus respondet
36.3 Magister epistolarum
36.4 Legationes civitatum consultationes et preces tractat
36.5 Magister libellorum
36.6 Cognitiones et preces tractat
36.7 Magister epistolarum graecarum
36.8 eas epistolas quae graece solent emitti aut ipse dictat aut latine dictatas transfert in graecum
36.9 Officium autem de ipsi nemo habet sed adiutores electos de scriniis

37.a Proconsul Asiae
37.b Asia
37.c Insulae
37.d Hellespontus

38.1 Sub dispositione viri spectabilis proconsulis Asiae provinciae infrascriptae
38.2 Asia
38.3 Insulae
38.4 Hellespontus
38.5 Officium autem habet ita
38.6 Principem de eodem officio
38.7 Cornicularium
38.8 Adiutorem
38.9 Commentariensem
38.10 Ab actis
38.11 Numerarios
38.12 Scriniarios
38.13 A libellis
38.14 Exceptores et ceteros officiales
38.15 Proconsul Asiae

39.a Proconsul Achaiae
39.b Achaia

40.1 Sub dispositone viri spectabilis proconsulis Achaiae provincia infrascripta
40.2 Achaia
40.3 Officium autem habet ita
40.4 Principem de scola agentum in rebus ducenarium qui [a]dorata clementia principali cum insignibus exit transacto biennio
40.5 Cornicularium
40.6 Commentariensem
40.7 Quaestorum
40.8 Adiutorem
40.9 Ab actis
40.10 Numerarios
40.11 A libellis
40.12 Exceptores et ceteros apparitores
40.13 Proconsul Achaiae IIII

41.a Comes Orientis
41.b Palestina
41.b Foenice
41.b Syria
41.b Cyprus
41.b Cilicia
41.b Palestina secunda
41.b Palestina salutaris
41.b Foenice Libani
41.b Eufratenses
41.b Syria salutaris
41.b Osrhoena
41.b Mesopotamia
41.b Cilicia secunda
41.b Isauria
41.b Arabia

42.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis Orientis provinciae infrascriptae
42.2 Palestina
42.3 Foenice
42.4 Syria
42.5 Cyprus
42.6 Cilicia
42.7 Palestina secunda
42.8 Palestina salutaris
42.9 Foenice Libani
42.10 Eufratensis
42.11 Syria salutaris
42.12 Osrhoena
42.13 Mesopotamia
42.14 Cilicia secunda
42.15 Isauria
42.16 Arabia
42.17 Officium autem viri spectabilis comitis Orientis habet ita
42.18 Principem qui de scola agentum in rebus ducenarum adorata clementia principali cum insignibus exit
42.19 Cornicularium
42.20 Commmentariensem
42.21 Adiutorem
42.22 Ab actis
42.23 Numerarios
42.24 A libellis
42.25 Subadiuvas
42.26 Exceptores et ceteros officiales
42.27 Comes Orientis

43.a Praefectus Augustalis
43.b Libya superior
43.c Libya inferior
43.d Thebais
43.e Aegyptus
43.f Arcadia
43.g Augustamnica

44.1 Sub dispositione viri spectabilis praefecti Augustalis provinciae infrascriptae
44.2 Libya superior
44.3 Libya inferior
44.4 Thebais
44.5 Aegyptus
44.6 Arcadia
44.7 Augustamnica
44.8 Officium autem habet ita
44.9 Principem qui de scola agentum in rebus ducenarum adorata clementia principali cum insignibus exiit
44.10 Cornicularium
44.11 Adiutorem
44.12 Commetariensem
44.13 Ab actis
44.14 Numerarios
44.15 Cura epistolarum
44.17 Exceptores et ceteros officiales
44.18 Praefectus Augustalis

45.a Vicarius dioceseos Asianae
45.b Pamphylia
45.c Lydia
45.b Caria
45.d Lycia
45.e Lycaonia
45.f Pisida
45.g Frygia Pacatiana
45.h Frygia salutaris
45#2 FL~ INTAL~ COMORD~ PR~

46.1 Sub dispositione viri spectabilis vicarii diocesos Asianae provinciae infrascriptae
46.2 Pamfylia
46.3 Lydia
46.4 Caria
46.5 Lycia
46.6 Lycaonia
46.7 Pisida
46.8 Frygia Pacatiana
46.9 Frygia salutaris
46.10 Officium autem viri spectabilis vicarii diocesos Asianae habet ita
46.11 Principem qui de scola agentum in rebus ducenarum adorata clementia principali cum insignibus exiit
46.12 Cornicularium
46.13 Commetariensem
46.14 Adiutorem
46.15 Ab actis
46.16 Numerarios
46.17 Cura epistolarum
46.18 Exceptores et ceteros officiales
46.19 Vicarius Asianae

47.a Vicarius dioceseos Ponticae
47.b Bithynia
47.c Galatia
47.d Paflagonia
47.e Honorias
47.f Galatia salutaris
47.g Cappadocia prima
47.h Cappadocia secunda
47.i Helenopontus
47.k Pontus Polemoniacus
47.l Armenia prima
47.m Armenia secunda
47#2 FL~ INTALI~ COMORD~ PR~

48.1 Sub dispositione viri spectabilis vicarii dioceseos Ponticae provinciae infrascriptae
48.2 Bithynia
48.3 Galatia
48.4 Paflagonia
48.5 Honorias
48.6 Galatia salutaris
48.7 Cappadocia prima
48.8 Cappadocia secunda
48.9 Helenopontus
48.10 Pontus Polemoniacus
48.11 Armenia prima
48.12 Armenia secunda
48.13 Officium autem habet ita
48.14 Principem qui de scola agentum in rebus ducenarum adorata clementia principali cum insignibus exiit transacto biennio
48.15 Cornicularium
48.16 Commetariensem
48.17 Adiutorem
48.18 Ab actis
48.19 Numerarios
48.20 Cura epistolarum
48.21 Exceptores et ceteros officiales
48.22 Vicarius Ponticae XII

49.a Vicarius dioceseos Thraciarum
49.b Europa
49.c Tracia
49.d Haemimontus
49.e Rhodopa
49.f Moesia secunda
49.g Scythia
49#2 FL~ INTALI~ COMOR~ PR~

50.1 Sub dispositione viri spectabilis vicarii dioceseos Thraciarum provinciae infrascriptae
50.2 Europa
50.3 Thracia
50.4 Haemimontus
50.5 Rhodopa
50.6 Moesia secunda
50.7 Scythia
50.8 Officium autem habet ita
50.9 Principem qui de scola agentum in rebus est
50.10 Cornicularium
50.11 Commetariensem
50.12 Adiutorem
50.13 Ab actis
50.14 Numerarios
50.15 Cura epistolarum
50.16 Exceptores et ceteros officiales
50.17 Vicarius Thraciarum

51.a Comes limitis Aegypti
51.b Babylonia
51.c Memfi
51.d Pelusio
51.e Pyramides
51.f Thamudena
51.g Archadiana
51.h Andros
51.i Parembole
51.k Theodosiana
51.l Oasi minor
51#1 FL INTALI~ COMORD~ PR~
51#15 Fl. Nilus

52.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis rei militaris per Aegyptum
52.2 Legio quinta Macadonica Memfi
52.3 Legio tertiadecima gemina Babilona
52.4 Equites stablesiani Pelusio
52.5 Equites Saraceni Thamudeni Scenas Veteranorum
52.6 Legio tertia Diocletiana Thebaidos Andro
52.7 Legio secunda Traiana Parembole
52.8 Ala Theodosiana nuper constituta
52.9 Ala Arcadiana nuper constituta
52.10 Ala secunda Armeniorum Oasi minore
52.10 Et quae de minore laterculo emittuntur
52.12 Ala tertia Arabum Thenenuthi
52.13 Ala octava Vandilorum Nee
52.14 Ala septima Sarmatarum Scenas Mandorum
52.15 Ala prima Aegyptiorum Selle
52.16 Ala veterana Gallorum Rinocoruna
52.17 Ala prima Herculia Scenas extra Gerasa
52.18 Ala quinta Raetorum Scenas Veteranorum
52.19 Ala prima Tingitana Thinunepis
52.20 Ala Apriana Hipponos
52.21 Ala secunda Assyriorum Sosteos
52.22 Ala quinta praelectorum Dionisiada
52.23 Cohors tertia Galatorum Cefro
52.24 Cohors secunda Astarum Busiris
52.25 Provinciae Augustamnicae
52.26 Ala secunda Ulpia Afrorum Thaubasteos
52.27 Ala secunda Aegyptiorum Tacasiria
52.28 Cohors prima sagittariorum Naithu
52.29 Cohors prima Augusta Pannoniorum Tohu
52.30 Cohors prima Epireorum castra Iudaeorum
52.31 Cohors quarta Iuthungorum Affrodito
52.32 Cohors secunda Itaraeorum Aiy
52.33 Cohors secunda Thracum Muson
52.34 Cohors quarta Numidarum Narmunthi
52.35 Officium autem habet ita
52.36 Principem de scola agentum in rebus ducenar[i]um, qui adorata clementia principalis cum insignibus exit
52.37 Numerarios
52.38 Commentariensem
52.39 Adiutorem
52.40 A libellis siue subscribendarium
52.41 Exceptores et ceteros officiales
52.42 Comes Aegypti VII

53.a Comes per Isauriam
53.b Tarsias
53.c Mons Taurus
53#1 FL INTALI~ COMOR~ PR~
53#5 Mare

54.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis rei militaris per Isauriam et praesidis
54.2 Legio secundae Isaura
54.3 Legio tertia Isaura
54.4 Officium autem habet ita
54.5 Principem de eodem officio
54.6 Cornicularium
54.7 Commentariensem
54.8 Numerarios
54.9 Adiutorem
54.10 Ab actis
54.11 A libellis
54.12 Exceptores et ceteros officiales
54.13 Dux Isauriae VI
54.14 Numerarios et adiutores eorum
54.15 Commentariensem
54.16 Adiutorem
54.17 A libellis siue subscribendarium
54.18 Exceptores et ceteros officiales
54.19 Dux Lib[y]arum III

55.a Dux Thebaidos
55.b Filari
55.c Hermunthus
55.d Hermipolis
55.e Lato
55.f Tentyra
55.g Cussa
55.h Oasis maior
55.i Asfinis
55.k Thebas
55.l Apollonos
55.m Syene
55.n Presentia
55.o Diospolis
55.p Lyco
55.q Copto
55.r Copto
55.s Ambos
55.t Maximianopolis
55#1 FL INTAL~ COMOR~ PR~
55#20 Fl. Nilus

56/7.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Thebaidos
56/7.2 Cuneus equitum Maurorum scutariorum Lico
56/7.3 Cuneus equitum scutariorum Hermupoli
56/7.4 Equites sagittarii indigenae Tentira
56/7.5 Equites sagittarii indigenae Copto
56/7.6 Equites sagittarii indigenae Diospoli
56/7.7 Equites sagittarii indigenae Lato
56/7.8 Equites sagittarii indigenae Maximianopoli
56/7.9 Equites promoti indigenae
56/7.10 Legionis terti[a] Diocletian[a] Ambos
56/7.11 Legio secunda Flavia Constantia Thebaeorum Cusas
56/7.12 Legio tertia Diocletiana Praesentia
56/7.13 Legio secunda Traiana Appollonos superioris
56/7.14 Milites Miliarenses Syene
56/7.15 Legio prima Valentiniana Copto
56/7.16 Legio prima Maximiana Filas
56/7.17 Legio tertia Diocletiana Thebas
56/7.18 Legio secunda Valentiniana Hermunthi
56/7.19 Equites felices Honoriani Asfynis
56/7.20 Ala prima Abasgorum Hibeo-oaseos maioris
56/7.21 Et quae de minore laterculo emittuntur
56/7.22 Ala secunda Hispanorum Poisarietenidos
56/7.23 Ala Germanorum Pescla
56/7.24 Ala quarta Britonumt Isiu
56/7.25 Ala prima Hiberorum Thmou
56/7.26 Ala Neptunia Chenoboscia
56/7.27 Ala tertia dromedariorum Maximianopoli
56/7.28 Ala octava Palmyrenorum Foenicionis
56/7.29 Ala septima Herculia voluntaria contra Lata
56/7.30 Ala prima Francorum contra Appollonos
56/7.31 Ala prima Iovia catafractan Pampene
56/7.32 Ala octava Abydum Abocedo
56/7.33 Ala secunda Herculia dromedariorum Psinaula
56/7.34 Ala prima Abasgorum Oasi maiore
56/7.35 Ala prima Quadorum Oasi minore - Trimtheos
56/7.36 Ala prima Valeria dromedariorum Precteos
56/7.37 Cohors prima Lysitanorum Theraco
56/7.38 Cohors scutata civium Romanorum Mutheos
56/7.39 Cohors prima Apamenorum Silili
56/7.40 Cohors undecima Chamavorum Peamu
56/7.41 Cohors nona Tzanorum Nitnu
56/7.42 Cohors nona Alamannorum Burgo Severi
56/7.43 Cohors prima felix Theodosiana apud Elefantinem
56/7.44 Cohors quinta Suentium Suene
56/7.45 Cohors sexta saginarum in castris Lapidariorum
56/7.46 Cohors septima Francorum Diospoli
56/7.47 Officium autem viri spectabilis ducis Thebaidos habet ita
56/7.48 Principem de scola agentum in rebus
56/7.49 Numerarios et adiutores eorum
56/7.50 Adiutorem
56/7.51 Commentariensem
56/7.52 A libellis siue subscribendiarum
56/7.53 Exceptores et ceteros officiales
56/7.54 Dux Thebaidos V

58.a Dux Palaestinae
58.b Menoida
58.c Berosaba
58.f Zodocatha
58.g Sabaia
58.d Chermula
58.e Zoara
58.i Robatha
58.k Hauare
58.h Birsama
58.l Veterocania
58.m Mohaila
58.n Aelia
58.o Aila
58#1 FL. INTALI~ COMOR~ PR~
58#17 Fl. Iordanis

59.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Palaestinae
59.2 Equites Dalmatae Illyriciani Benosabae
59.3 Equites promoti Illyriciani Menochiae
59.4 Equites scutarii Illyriciani Chermulae
59.5 Equites Mauri Illyriciani Aeliae
59.6 Equites Thamudeni Illyriciani Birsama
59.7 Equites promoti indigenae Sabiaea
59.8 Equites promoti indigenae Zodocathae
59.9 Equites sagittarii indigenae Hauanae
59.10 Equites sagittarii indigenae Zoarae
[59.10.1] [Robatha]
59.11 Equites primi felices sagittarii indigenae Palaestini Sabure siue Veterocariae
59.12 Equites sagittarii indigenae Moahile
59.13 Praefectus legionum decimae Fretensis Ailae
59.14 Et quae de minore laterculo emittuntur
59.15 Ala prima miliaria Sebastena Asuada
59.16 Ala Antana dromedariorum Admatha
59.17 Ala Constantiana Toloha
59.18 Ala secunda felix Valentiana apud Praesidium
59.19 Ala prima miliara Hasta
59.20 Ala Idiota constituta
59.21 Cohors duodecima Valeria Afro
59.22 Cohors decima Carthaginensis Cartha
59.23 Cohors prima agentenaria Tarba
59.24 Cohors quarta Frigum Praesidio
59.25 Cohors secunda Gratiana Iehibo
59.26 Cohors prima equitata Calamona
59.27 Cohors secunda Galatharum Arieldela
59.28 Cohors prima Flavia Moleaatha
59.29 Cohors IIII Palaestinorum Thamana
59.30 Cohors secunda Cretensis iuxta Iordanem fluvium
59.31 Cohors prima salutaria inter Aeliam et Hierichunta
59.32 Officium autem habet ita
59.33 Principem de scola agentum in rebus
59.34 Numerarios et adiutores eorum
59.35 Commentariensem
59.36 Adiutorem
59.37 A libellis siue subscribendiarum
59.38 Exceptores et ceteros officiales
59.39 Dux Palaestinae V

60.a Dux Arabiae
60.b Animotha
60.c Tricomia
60.d Ziza
60.e Aeropolis
60.f Speluncis
60.g Mefa
60.h Gadda
60.i Bostra
60.k Betthora
60.l Diafenes
60#1 FL INTALI~ COMORD~ PR~

61.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Arabiae
61.2 Equites scutarii Illyrici Animotha
61.3 Equites promoti Illyriciani Tricoma
61.4 Equites Dalmati Illyriciani Ziza
61.5 Equites Mauri Illyriciani Areopoli
61.6 Equites promoti indigenae Speluncis
61.7 Equites promoti indigenae Mefa
61.8 Equites sagittari indigenae Gadda
61.9 Praefectus legionis tertiae Cyrenaicae Bostra
61.10 Praefectus legionis quartae Martiae Betthoro
61.11 Equites sagittari indigenae Diafenis
61.12 Et quae de minore laterculo emittuntur
61.13 Ala nona miliaria Avatha
61.14 Ala sexta Hispanorum Gomoha
61.15 Ala secunda Constantiana Libona
61.16 Ala secunda Miliarensis Naarsafari
61.17 Ala prima Valentiana Thainatha
61.18 Ala secunda felix Valentiniana apud Adittha
61.19 Cohors prima miliaria Thracum Ad Titha
61.20 Cohors prima Thracocum Asabaia
61.21 Cohors octava volu[n]taria Valtha
61.22 Cohors tertia felix Arabum in ripa Vade Afaris fluvii in castris Arnonensibus
61.23 Cohors tertia Alpinorum apud Arnorna
61.24 Officium autem viri spectabilis ducis Arabia et praesidis habet ita
61.25 Principem de scola agentum in rebus
61.26 Numerarios et adiutores eorum
61.27 Commentariensem
61.28 Adiutorem
61.29 A libellis siue subscribendiarum
61.30 Exceptores et ceteros officiales
61.31 Item officium praesidis eiusdem provinciae
61.32 Principem de eodem officio
61.33 Cornicularium
61.34 Ordinarios
61.35 Commentariensem
61.36 Numerarios et adiutores eorum
61.37 Adiutorem
61.38 A libellis siue subscribendiarum
61.39 Exceptores et ceteros officiales
61.40 Dux Arabiae V

62.a Dux Foenicis
62.b Otthara
62.c Euhara
62.d Saltatha
62.e Latavi
62.f Avatha
62.g Nazala
62.h Abira
62.i Casama
62.k Calamona
62.l Betproclis
62.m Thelsee
62.n Adatha
62.o Palmyra
62.p Danaba
62#1 FL INTAL~ COMOR~ PR~

63.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Foenicis
63.2 Equites Mauri Illyricianit Otthara
63.3 Equites scutarii Illyriciani Euhari
63.4 Equites promoti indigenae Saltatha
63.5 Equites Dalmati Illyriciani Latavi
63.6 Equites promoti indigenae Avatha
63.7 Equites promoti indigenae Nazala
63.8 Equites sagittarii indigenae Abina
63.9 Equites sagittarii indigenae Casawa
63.10 Equites sagittarii indigenae Calamona
63.11 Equites Saraceni indigenae Betproclis
63.12 Equites Saraceni Thelsee
63.13 Equites sagittarii indigenae Adatha
63.14 Praefectus legionis primae Illyriciorum Palmira
63.15 Praefectus legionis tertiae Gallicae Danaba
63.16 Et quae de minore laterculo emittuntur
63.17 Ala prima Damascena Monte Iovis
63.18 Ala nova Diocletiana Veriaraca
63.19 Ala prima Francorum Cunna
63.20 Ala prima Alamannorum Neia
63.21 Ala prima Saxonum Verofabula
63.22 Ala prima Foenicum Rene
63.23 Ala secunda Salutis Arefa
63.24 Cohors tertia Herculia Veranoca
63.25 Cohors quinta pacta Alamannorum Onevatha
63.26 Cohors prima Iulia lectorum Vale Alba
63.27 Cohors secunda Aegyptiorum Valle Diocletiana
63.28 Cohors prima Orientalis Thama
63.29 Officium autem habet ita
63.30 Principem de scola agentum in rebus
63.31 Numerarios et adiutores eorum
63.32 Commentariensem
63.33 Adiutorem
63.34 A libellis siue subscribendiarum
63.35 Exceptores et ceteros officiales
63.36 Dux Foenicis V

64.a Dux Syriae
64.b Seriane
64.c Occariba
64.d Barbalissus
64.e Neocaesar
64.f Matthana
64.g Adada
64.h Aratha
64.i Acadama
64.k Rosapha
64.l Sura
64.m Acavatha
64.n Oresa
64#1 FL INTAL~ COMORD~ PR~

65.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Syriae et Eufratensis Syriae
65.2 Equites scutarii Illyriciani Seriane
65.3 Equites promoti Illyriciani Occariba
65.4 Equites sagittarii indigenae Matthana
65.5 Equites promoti indigenae Adada
65.6 Equites sagittarii indigenae Anatha
65.7 Equites sagittarii Acadama
65.8 Equites sagittarii Acavatha
65.9 Praefectus legionis quartae Scythicae Oresa
65.10 In Augusto Eufratensi
65.11 Equites Dalmati Illyriciani Barbalisso
65.12 Equites Mauri Illyriciani Neocaesareae
65.13 Equites promoti indigenae Rosafa
65.14 Praefectus legionis sextadecimae Flaviae firmae Sura
65.15 Et quae de minore laterculo emittuntur
65.16 Ala prima nova Herculia Ammuda
65.17 Ala prima Iuthungorum Salutaria
65.18 Cohors prima Gotthorum Helala
65.19 Cohors prima Ulpia Dacorum Claudiana
65.20 Cohors tertia Valeria Marmantharum
65.21 Cohors prima victorum Ammattha
65.22 Officium autem habet ita
65.23 Principem
65.24 Numerarios et adiutores eorum
65.25 Commentariensem
65.26 Adiutorem
65.27 A libellis siue subscribendiarum
65.28 Exceptores et ceteros officiales
65.29 Dux Syriae V

66.a Dux Osrhoenae
66.b Gallaba
66.c Callinico
66.d Dabava
66.e Banasam
66.f Syna iuddeorum
66.g Oroba
66.h Thillazamara
66.i Mediana
66.k Rasin
66.l Circesio
66.m Apatna
66#1 FL~ INTALI~ COMOR~ PR~

67.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Osrhoenae
67.2 Equites Dalmati Illyriciani Ganaba
67.3 Equites promoti Illyriciani Callinico
67.4 Equites Mauri Illyriciani Dabana
67.5 Equites promoti indigenae Banasam
67.6 Equites promoti indigenae Sina Iudaeorum
67.7 Equites sagittarii indigenae Oraba
67.8 Equites sagittarii indigenae Thillazamana
67.9 Equites sagittarii indigenae Medianenses Mediana
67.10 Equites sagittarii indigenae primi Osrhoeni Rasin
[67.10.1] [Apatana]
67.11 Praefectus legionis quartae Parthicae Circesio
67.12 Et quae de minore laterculo emittuntur
67.13 Ala septima Valeria praelectorum Thillacama
67.14 Ala prima Victoria Iovia contra Bintha
67.15 Ala secunda Paflagonum Thillafica
67.16 Ala prima Parthorum Resaia
67.17 Ala prima nova Diocletiana inter Thannurin et Horobam
67.18 Cohors prima Gaetulorum Thillaamana
67.19 Cohors prima Eufratensis Maratha
67.20 Ala prima salutaria duodecima constituta
67.21 Officium autem habet ita
67.22 Principem de scola agentum in rebus
67.23 Numerarios et adiutores eorum
67.24 Commentariensem
67.25 Adiutorem
67.26 A libellis siue subscribendiarum
67.27 Exceptores et ceteros officiales
67.28 Dux Osrhoenae VII

68.a Dux Mesopotamiae
68.b Amida
68.c Theodosiopolis
68.d Amida
68.e Constantina
68.f Apadna
68.g Constantina
68.h Cartha
68.i Assara
68.k Cephae
68.l Thilbisme
68.m Caini
68.n Ripaltha
68.o Thannuri
68#1 FL INTALI~ COMORD~ PR~
68#15 Fl. Tygris
68#16 Fl. Eufrates

69.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Mesopotamiae
69.2 Equites scutarii Illyriciani Amidae
69.3 Equites promoti Illyriciani Resain-Theodosiopoli
69.4 Equites ducatores Illyriciani primi ducatores Amidae
69.5 Equites felices Honoriani Illyriciani Constantina
[69.5.1] [Apadna]
[69.5.2] [Constantina]
69.6 Equites sagittarii indigenae Arabanenses Mefana-Cartha
69.7 Equites scutarii indigenae Pafenses Assara
69.8 Equites sagittarii indigenae Thibithenses Thilbisme
69.9 Equites sagittarii indigenae Thannuri
69.10 Praefectu[s] legionis primae Parthicae Nisibenae Constantina
69.11 Praefectu[s] legionis secundae Parthicae Cefae
69.12 Et quae de minore laterculo emittuntur
69.13 Ala secunda nova Aegyptiorum Cartha
69.14 Ala octava Flavia Francorum Ripaltha
69.15 Ala quintadecima Flavia Carduenorum Caini
69.16 Cohors quinquagenaria Arabum Bethallaha
69.17 Cohors quartadecima Valeri[a] Zabdenorum Maicariri
69.18 Officium autem habet ita
69.19 Principem de scola agentum in rebus
69.20 Numerarios et adiutores eorum
69.21 Commentariensem
69.22 Adiutorem
69.23 A libellis siue subscribendiarum
69.24 Exceptores et ceteros officiales
69.25 Dux Mesopotamiae VIII

70.a Dux Armeniae
70.b Avaxa
70.c Sabbu
70.d Domana
70.e Silvanus
70.f Apollonaris
70.g Melitena
70.h Trapezunta
70#1 FL. INTAL~ COMOR~ PR~

71.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Armeniae
71.2 Equites sagittarii Sabbu
71.3 Equites sagittarii Domana
71.4 Praefectus legionis quintadecimae Apollinaris Satala
71.5 Praefectus legionis duodecimae fulminae Melitena
71.6 In Ponto
71.7 Praefectus legionis primae Ponticae Trapezunta
71.8 Ala Rizena
71.9 Ala dale ariza
71.10 Ala Theodosiana apud Anaxam
71.11 Ala felix Theodosiana Silvanis
71.12 Et quae de minore laterculo emittuntur
71.13 Ala prima Augusta Colonorum Chiaca
71.14 Ala Auriana Dascusa
71.15 Ala prima Ulpia Dacorum Suissa
71.16 Ala secunda Gallorum Aeliana
71.17 Ala castello Tablariensi constituta
71.18 Ala prima pretorica nuper constituta
71.19 Cohors tertia Ulpia miliaria Petraeorum Metita
71.20 Cohors quarta Raetorum Analiba
71.21 Cohors militaria Bosporiana Arauraca
71.22 Cohors miliaria Germanorum, Sisila
71.23 Ala prima Iovia felix Chaszanenica
71.24 Ala prima felix Theodosiana Pithiae
71.25 Cohors prima Theodosiana Valentia
71.26 Cohors Apuleia civium Romanorum Ysiporto
71.27 Cohors prima Lepidiana Caene Parembole
71.28 Cohors prima Claudia equitata Sebastopolis
71.29 Cohors secunda Valentiana Ziganne
71.30 Cohors Mochora
71.31 Officium autem habet ita
71.32 Principem de scola agentum in rebus
71.33 Numerarios et adiutores eorum
71.34 Commentariensem
71.35 Adiutorem
71.36 A libellis siue subscribendiarum
71.37 Exceptores et ceteros officiales
71.38 Dux Armeniae VII

72 (blank)

73.a Dux Scythiae
73.b Flaviana
73.c Capidava
73.d Bireo
73.e Arubio
73.f Cii
73.g Aegissos
73.h Thalamonio
73#1 FL. INTALI~ COMOR~ PR~
73#9 Fl. Danubius

74.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Scythiae
74.2 Cuneus equitum scutariorum Sacidava
74.3 Cuneus equitum Solentium Capidava
74.4 Cuneus equitum stablesianorum Cii
74.5 Cuneus equitum stablesianorum Bireo
74.6 Cuneus equitum catafractariorum Arubio
74.7 Cuneus equitum armige[r]orum Aegissos
74.8 Cuneus equitum Arcadum Talamonio
74.9 Auxiliares
74.10 Milites nav[cl]arii Flaviana
74.11 Milites superve[n]tor[es] Axiupoli
74.12 Milites Scythici Carso
74.13 Milites secundi Constantini Trosmis
74.14 Milites Scythici Dirigothia
74.15 Milites primi Constantini Novioduro
74.16 Milites quinti Constantini Salsovia
74.17 Milites primi Gratianenses Gratiana
74.18 Item legiones riparienses
74.19 Praefectu[s] legionis secundae Herculiae Trosmis
74.20 Praefectu[s] ripae legionis secundae Herculiae cohortis quintae pedaturae inferioris Axiupoli
74.21 Praefectu[s] legionis Herculiae cohortis quintae pedaturae inferioris Iprosmis
74.22 Praefectu[s] legionis primaei Ioviae Novioduro
74.23 Praefectu[s] ripae legionis primaei Ioviae cohortis quintae pedaturae superioris Novioduro
74.24 Praefectu[s] ripae legionis primae Ioviae cohortis quintae pedaturae inferioris Accisso
74.25 Praefectu[s] ripae legionis primae Ioviae cohortis et secundae Herculiae musculorum Scythicorum et classis Inplateypegiis
74.26 Officium autem habet ita
74.27 Principem de eodem officio, qui completa militia adorat protectorem
74.28 Numerarios et adiutores eorum
74.29 Commentariensem
74.30 Adiutorem
74.31 A libellis siue subscribendiarum
74.32 Exceptores et ceteros officiales
74.33 Dux Scythiae V

75.a Dux Moesiae secundae
75.b Prista
75.c Appiaria
75.d Securisca
75.e Dimo
75.f Sucidava
75.g Latris
75.h Tegra
75#1 FL INTAL~ COMORD~ PR~

76.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Moesiae secundae
76.2 Cuneus equitum scutariorum Securisca
76.3 Cuneus equitum Solentium Dimo
76.4 Cuneus equitum scutariorum Latius
76.5 Cuneus equitum armigerorum Sexagintaprista
76.6 Cuneus equitum secundorum armigerorum Tegra
76.7 Cuneus equitum scutariorum Appiara
76.8 Cuneus equitum stablesianorum Sucidava
76.9 Auxiliares
76.10 Milites praeventores, at Ansamo
76.11 Milites Constantini, at Trimammio
76.12 Milites Daciscii, at Mediolana
76.13 Milites tertii navclarii, at Appiaria
76.14 Milites Novenses, at Transmariscae
76.15 Milites primi Moesiaci, at Candidiana
76.16 Milites Moesiaci, at Teglicio
76.17 Milites quarti Constantiani, at Durostoro
76.18 Milites Cimbriani, at Cimbrianis
76.19 Milites navclarii Altinenses, at Altino
76.20 Item legiones riparienses
76.21 Praefectus legionis primae Italicae, at Novas
76.22 Praefectus ripae legionis primae Italicae cohortis V pedaturae superioris Novas
76.23 Praefectus ripae legionis primae Italicae cohortis quintae pedaturae inferioris XL Prista
76.24 Praefectus legionis XI Claudiae Durostoro
76.25 Praefectus legionis XI Claudiae cohortis quintae pedaturae superioris Transmariscae
76.26 Praefectus ripae legionis XI Claudiae cohortis quintae pedaturae inferioris Transmariscae
76.27 Praefectus navium amnicarum et militum ibidem deputatorum
76.28 Officium autem habet ita
76.29 Principem de eodem officio, qui completa militia adorat protectorem
76.30 Numerarios et adiutores eorum
76.31 Commentariensem
76.32 Adiutorem
76.32 A libellis siue subscribendiarum
76.34 Exceptores et ceteros officiales
76.35 Et quae de minore laterculo emittuntur in provincia Rhodopa
76.36 Cohors quarta Gallorum Ulucitra
76.37 In provincia Thracia
76.38 Cohors prima Aureliana sub Radice Viamata
76.39 Cohors tertia Valeria Bacarum Drasdes
76.40 Dux Moesiae inferioris V

77.a Dux Moesiae primae
77.b Flaviana
77.c Pinco
77.d Tricornio
77.e Aureomonto
77.f Viminacio
77.g Laederata
77.h Cuppis
77.i Ad Novas
77#1 FL INTALI~ COMORD~ PR~

78.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Moesiae primae
78.2 Cuneus equitum Constantiacorum Pinco
78.3 Cuneus equitum promotorum Flaviana
78.4 Cuneus equitum sagittariorum Tricornio
78.5 Cuneus equitum Dalmatarum Aureomonto
78.6 Cuneus equitum promotorum Viminacio
78.7 Cuneus equitum sagittariorum Laedenatae
78.8 Cuneus equitum Dalmatarum Pinco
78.9 Cuneus equitum Dalmatarum Cuppis
78.10 Auxiliares
78.11 Auxiliares Reginensescontra Reginam
78.12 Auxiliares Tricornienses Tricornio
78.13 Auxiliares Novenses Ad Novas
78.14 Auxilium Margense Margo
78.15 Auxilium Cuppense Cuppis
78.16 Auxilium Gratianense Gratiana
78.17 Auxilium Taliatense Taliata
78.18 Auxilium Aureomontanum Tricornio
78.19 Item legiones riparienses
78.20 Praefectu[s] legionis quartae Flaviae Singiduno
78.21 Praefectu[s] legionis septimae Claudiae Viminiaco
78.22 Praefectu[s] legionis septimae Claudiae Cuppis
78.23 Praefectu[s] mil. contra Margum in castris Augustoflavianensibus
78.24 Praefectu[s] militum exploratorum Novis
78.25 Praefectu[s] militum exploratorum Taliatae
78.26 Praefectu[s] militum Vincentiensium Laedemata
78.27 Praefectu[s] militum exploratorum Zmirnae
78.28 Praefectu[s] classis Histri[c]ae Viminacio
78.29 Praefectu[s] classis Stradensis et Germensis Margo
78.30 Officium autem habet ita
78.31 Principem de eodem officio, qui completa militia adorat protectorem
78.32 Numerarios et adiutores eorum
78.33 Commentariensem
78.34 Adiutorem
78.35 A libellis siue subscribendiarum
78.36 Exceptores et ceteros officiales
78.37 Dux Moesiae superioris [V]

79.a Dux Daciae ripensis
79.b Dortico
79.c Bononia
79.d Cebro
79.e Drobeta
79.f Augustae
79.g Varina
79.h Almo
79.i Aegetae
79.k Lito
79#1 FL INTALI~ COMORD~ PR~

80.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Daciae ripensis
80.2 Cuneus equitum Dalmatarum Fortensium Bononia
80.3 Cuneus equitum Dalmatarum Divitensium Dortico
80.4 Cuneus equitum scutariorum Cebro
80.5 Cuneus equitum Dalmatarum Divitensium
80.6 Cuneus equitum Dalmatarum Augustae
80.7 Cuneus equitum Dalmatarum Varina
80.8 Cuneus equitum stablesianorum Almo
80.9 Cuneus equitum scutariorum Agete
80.10 Cuneus equitum Constantinianorum Uto
80.11 Auxiliares
80.12 Auxilium Miliarentium Transalba Dacie
80.13 Auxilium primorum Daciscorum Drobeta
80.14 Auxilium Crispitienses Crispitia
80.15 Auxilium Mariensium Oesco
80.16 Auxilium Claustrinorum Transluco
80.17 Auxilium secundorum Daciscorum Burgo Zono
80.18 Praefectus militum exploratorum Transdiernis
80.19 Item legionares
80.20 Praefectus legionis quintae Macedonicae Variniana
80.21 Praefectus legionis quintae Macedonicae Cebro
80.22 Praefectus legionis quintae Macedonicae Oesco
80.23 Praefectus legionis tertiaedecimae geminia Aegeta
80.24 Praefectus legionis tertiaedecimae geminia Transdrobeta
80.25 Praefectus legionis tertiaedecimae geminia Burgo Novo
80.26 Praefectus legionis tertiaedecimae geminia Zernis
80.27 Praefectus legionis tertiaedecimae geminia Ratiaria
80.28 Praefectus legionis quintae Macedonici Sucidava
80.29 Tribunus cohortis secundorum reducum Siosta
80.30 Tribunus cohortis nove Sostica
80.31 Praefectus classis Histricae Agete
80.32 Praefectus classis Ratianensis
80.33 Officium autem habet ita
80.34 Principem de eodem officio, qui completa militia adorat protectorem
80.35 Numerarios et adiutores eorum
80.36 Commentariensem
80.37 Adiutorem
80.38 A libellis siue subscribendiarum
80.39 Exceptores et ceteros officiales
80.40 Dux Daciae ripensis V

81.a Consularis Palaestinae
81#1 Provincia Palestina
81.1 Sub dispositione viri clarissimi consularis Palaestinae
81.2 Provincia Palaestina
81.3 Officium autem habet ita
81.4 Principem de eodem officio
81.5 Cornicularium
81.6 Commentariensem
81.7 Adiutorem
81.8 Numerarium
81.9 Ab actis
81.10 A libellis siue subscribendiarum
81.11 Exceptores et ceteros co[ho]rtali[n]os quibus non licet ad aliam transire militiam sine annotatione clementiae principalis
81.12 Ceteri omnes consulares ad similitudinem consularis Palaestinae officium habent

82.a Praeses Thebaidos
82.b Thebais
82#1 FL VAL PN IUSSU AI~
82.1 Sub dispositione viri clarissimi praesidis Thebaidos
82.2 Provincia Thebais
82.3 Officium autem habet ita
82.4 Principem de eodem officio
82.5 Cornicularium
82.6 Commentariensem
82.7 Adiutorem
82.8 Numerarium
82.9 Ab actis
82.10 A libellis siue subscribendiarum
82.11 Exceptores et ceteros co[ho]rtalinos quibus non licet ad aliam transire militiam sine annotatione clementiae principalis
82.12 Ceteri omnes consulares ad similitudinem praesidis Thebaide officium habent

83.a Divina providentia
83.b Virtus
83.c Scientia rei militaris
83.d Auctoritas
83.e Felicitas
83#8 FL~ INTA~ COMOR~ PR~
83#9 FL INTA~ COMOR PR~
83#10 FL~ VAL COSTR~ LUSS D~
83#11 FL~ INTAL~ COMORD~ PR~
83#12 FL VAL COSTR~ IUSSI D~
83#15 FL INTA COMOR~ PR~
83#16 FL INTALI~ COMOR~ PR~
83#17 FL INTALI~ COMOR~ PR~
83#19 FL INTALI~ COMORD~ PR~
83#19 FL VAL COSTR~ IUSSI. D
83#20 FL VAL COMORD~ IUSSI. D.

84.a Divina electio
84.b Vernus
84.c Aestas
84.d Autumnus
84.e Hiems
84#8 FL INTAL~ COMOR~ PR~
84#9 FL INTAL~ COMOR~ PR~
84#10 FL VAL COSTRL~ IUSSI. D~
84#11 FL~ INTAL~ COMOR~ PR~
84#12 FL INTAL~ COMO~ PR~
84#15 FL INTAL~ COMOR PR~
84#16 FL~ INTA COMO~ PR~
84#17 FL~ COMO~ PR
84#18 FL INTAL COMOR PR~
84#19 FL INTAL COMOR PR~
84#20 FL~ VAL CON IUSSI D
84#21 IFL VALL PNA~ IUSSI D D

85/6.1 Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium in partibus Occidentis
85/6.2 Praefectus praetorio Italiae
85/6.3 Praefectus praetorio Galliarum
85/6.4 Praefectus urbis Romae
85/6.5 Magister peditum in praesenti
85/6.6 Magister equitum in praesenti
85/6.7 Magister equitum per Gallias
85/6.8 Praepositus sacri cubiculi
85/6.9 Magister officiorum
85/6.10 Quaestor
85/6.11 Comes sacrarum largitionum
85/6.12 Comes rerum privatum
85/6.13 Comes domesticorum equitum
85/6.14 Comes domesticorum peditum
85/6.15 Primicerius sacri cubiculi
85/6.16 Primicerius notariorum
85/6.17 Castrensis sacri palatii
85/6.18 Magister scriniorum
85/6.19 Memoriae
85/6.20 Epistolarum
85/6.21 Libellorum
85/6.22 Proconsul Africae
85/6.23 Vicarii sex
85/6.24 Urbis Romae
85/6.25 Italiae
85/6.26 Africae
85/6.27 Hispaniarum
85/6.28 Septem provinciarum
85/6.29 Britanniarum
85/6.30 Comites rei militaris sex
85/6.31 Italiae
85/6.32 Africae
85/6.33 Tingitaniae
85/6.34 Tractus Argentoratensis
85/6.35 Britanniarum
85/6.36 Litoris Saxonici per Britannias
85/6.37 Duces duodecim
85/6.38 Limitis Mauretaniae Caesariensis
85/6.39 Limites Tripolitani
85/6.40 Pannoniae primae et Norici ripensis
85/6.41 Pannoniae secundae
85/6.42 Valeriae ripensis
85/6.43 Raetiae primae et secundae
85/6.44 Sequanicae
85/6.45 Tractus Armoricani et Nervicani
85/6.46 Belgicae secundae
85/6.47 Germaniae primae
85/6.48 Britanniae
85/6.49 Mogontiacensis
85/6.50 Consulares viginti duo
85/6.51 Pannoniae
85/6.52 Per Italias octo
85/6.53 Venetiae et Histriae
85/6.54 Aemiliae
85/6.55 Liguriae
85/6.56 Flaminiae et Piceni anno[n]arii
85/6.57 Tusciae et Umbriae
85/6.58 Piceni subur[b]icarii
85/6.59 Campaniae
85/6.60 Siciliae
85/6.61 Per Africam duo
85/6.62 Byzacii
85/6.63 Numidiae
85/6.64 Per Hispanias tres
85/6.65 Baeticae
85/6.66 Lusitaniae
85/6.67 Callaeciae
85/6.68 Per Gallias sex
85/6.69 Viennensis
85/6.70 Lugdunensis primae
85/6.71 Germaniae primae
85/6.72 Germaniae secundae
85/6.73 Belgicae primae
85/6.74 Belgicae secundae
85/6.75 Per Britannias duo
85/6.76 Maximae Caesariensis
85/6.77 Valentiae
85/6.78 Correctores per Italiam duo
85/6.79 Apuliae et Calabriae
85/6.80 Lucaniae et Brittiorum
85/6.81 Per Pannoniam unum
85/6.82 Saviae
85/6.83 Praesides triginta unum
85/6.84 Per Illyricum quattuor
85/6.85 Dalmaticarum
85/6.86 Pannoniae primae
[85/6.86.1] [Norici mediterranei]
85/6.87 Norici ripensis
85/6.88 Per Italias septem
85/6.89 Alpium Cotiarum
85/6.90 Raetiae primae
85/6.91 Raetiae secundae
85/6.92 Samnii
85/6.93 Valeriae
85/6.94 Saradiniae
85/6.95 Corsicae
85/6.96 Per Africam duo
85/6.97 Mauretaniae Sitifensis
85/6.98 Tripolitanae
85/6.99 Per Hispanias quattuor
85/6.100 Tarraconensis
85/6.101 Carthagiensis
85/6.102 Tingitaniae
85/6.103 Insularum Balearum
85/6.104 Per Gallias undecim
85/6.105 Alpum maritimarum
85/6.106 Alpium Poenninarum et Gratiarum
85/6.107 Maximae Sequanorum
85/6.108 Aquitanicae primae
85/6.109 Aquitanicae secundae
85/6.110 Novempopulanae
85/6.111 Narbonensis primae
85/6.112 Narbonensis secundae
85/6.113 Lugdunensis secundae
85/6.114 Lugdunensis tertiae
85/6.115 Lugdunensis Seno[n]icae
85/6.116 Per Britannias tres
85/6.117 Britanniae primae
85/6.118 Britanniae secundae
85/6.119 Flaviae Caesariensis

87.a Insignia viri illustris praefecti praetorio per Italias

88.a Italia
88.b Illyricum
88.c Africa

89.1 Sub dispositione virorum illustris praefectorum praetorioum Italiae dioceses infrascriptae
89.2 Italia
89.3 Illyricum
89.4 Africa
89.5 Provinciae Italiae decem et septem
89.6 Venetiae
89.7 Aemilae
89.8 Liguriae
89.9 Flaminiae et Piceni annon[a]rii
89.10 Tusciae et Umbriae
89.11 Piceni s[u]burbicarii
89.12 Campaniae
89.13 Siciliae
89.14 Apuliae et Campaniae
89.15 Luca[n]iae et Brittiorum
89.16 Alpium Cottiarum
89.17 Raetiae primae
89.18 Raetiae secundae
89.19 Samnii
89.20 Valeriae
89.21 Saradiniae
89.22 Corsicae
89.23 Illyrici sex
89.24 Pannoniae secundae
89.25 Saviae
89.26 Dalmatiarum
89.27 Pannoniae primae
89.28 Norici mediterranei
89.29 Norici ripensis
89.30 Africae septem
89.31 Byzacium
89.32 Numidia
89.33 Mauretaniae Sitifensis
89.34 Mauretaniae Caesariensis
89.35 Tripolis
89.36 Praefectus a[n]nonae Africae
89.37 Praefectus fundorum patrimonialium
89.38 Officium viri illustris praefecti praeterio Italiae
89.39 Princeps
89.40 Cornicularius
89.41 Adiutor
89.42 Commentariensis
89.43 Ab actis
89.44 Numerarii
89.45 Subadiuvae
89.46 Cura epistolarum
89.47 Regerendarius
89.48 Exceptores
89.49 Adiutores
89.50 Singularii
89.51 Sub dispositione viri illustris praefecti praetorio Galliarum dioceses infrascriptae
89.52 Hispaniae
89.53 Septem provinciae
89.54 Britanniae
89.55 Provinciae Hispaniarum VII
89.56 B[a]etica
89.57 Lusitania
89.58 Callaecia
89.58 Tarraconensis
89.60 Carthaginensis
89.61 Tingitania
89.62 Baleris
89.63 VII provinciarum XVII
89.64 Viennensis
89.65 Lugdonensis primae
89.66 Germania primae
89.67 Germania secundae
89.68 Belgica prima
89.69 Belgica secunda
89.70 Alpes maritimae
89.71 Alpes Penninae et Gratiae
89.72 Maxima Sequanorum
89.73 Aquitania prima
89.74 Aquitania secunda
89.75 Novem populi
89.76 Narbonensis prima
89.77 Narbonensis secunda
89.78 Lugdunensis secunda
89.79 Lugdunensis tertia
89.80 Lugdunensis Seno[n]ia
89.81 Britanniarum V
89.82 Maxima Caesariensis
89.83 Valentia
89.84 Britannia prima
89.85 Britannia secunda
89.86 Flavia Caesariensis
89.87 Officium viri illustris praefecti praetorio Galliarum
89.88 Princeps
89.89 Cornicularius
89.90 Adiutor
89.91 Commentariensis
89.92 Ab actis
89.93 Numerarii
89.94 Subadiuvae
89.95 Cura epistolarum
89.96 Regerendarius
89.97 Exceptores
89.98 Adiutores
89.99 Singularii

90.a Insignia viri illustris praefecti urbis Romae

91.1 Sub dispositione viri illustris praefecti urbis habentur amministrationes infrascriptae
91.2 Praefectus annonae
91.3 Praefectus vigilum
91.4 Comes formarum
91.5 Comes riparum et a[lv]ei Tiberis et cloacarum
91.6 Comes po[r]tus
91.7 Magister census
91.8 Rationalis vinorum
91.9 Tribunus forii suarii
91.10 Consularis aquarum
91.11 Curator operum maximorum
91.12 Curator operum publicorum
91.13 Curator statuarum
91.14 Curator hor[r]eorum Galbanorum
91.15 Centenarius po[r]tus
91.16 Tribunus rerum nitentium
91.17 Officium viri illustris praefecti urbis
91.18 Princeps
91.19 Cornicularius
91.20 Adiutor
91.21 Commentariensis
91.22 Ab actis
91.23 Numerarii
91.24 Primiscrinius
91.25 Subadiuvae
91.26 Cura epistolarum
91.27 Regrendarius
91.28 Exceptores
91.29 Adiutores
91.30 Censuales
91.31 Nomenculatores
91.32 Singularii

92.a Insignia viri illustris magistri peditum
92.b Ioviniani
92.c Herculiani
92.d Divitenses
92.e Tongrecani
92.f Pannoniciani
92.g Moesiaci
92.h Armigeri seniores
92.i Sabarienses
92.k Oc[t]avani
92.l Thebei
92.m Cimbriani
92.n Armigeri iuniores
92.o Cornuti
92.p Brachiati
92.q Petulantes
92.r Celtae
92.s Heruli
92.t Batavi
92.u Mattiaci
92.x Ascarii seniores
92.y Ascarii iuniores
92.z Iovii

93.a Cornuti
93.b Sagittarii nervi
93.c Leones seniores
93.d Leones iuniores
93.e Tubantes
93.f Salii
93.g Grati
93.h Felices seniores
93.i Felices iuniores
93.k Gratianenses seniores
93.l Invicti
93.m Augustei
93.n Iovii iuniores
93.o Victores
93.p Batavi
93.q Bructeri
93.r Ampsivarii
93.s Gratianenses iuniores
93.t Valentianenses
93.u Reti

94.a Sequani
94.b Sagittarii venatores
94.c Latini
94.d Sabini
94.e Atecotti seniores
94.f Marcomanni seniores
94.g Marcomanni iuniores
94.h Atecotti iuniores
94.i Brisigavi seniores
94.k Brisigavi iuniores
94.l Mauri seniores
94.m Mauri iuniores
94.n Celtae iuniores
94.o Britanniciani
94.p Batavi iuniores
94.q Exculcatores
94.r Felices Valentinianenses
94.s Mattiaci
94.t Salii Gallicani
94.u Sagittarii nervi

95.a Iovii iuniores
95.b Seguntienses
95.c Galli victores
95.d Honoriani iuniores
95.e Honoriani seniores
95.f Felices iuniores
95.g Atecotti iuniores
95.h Tungri
95.i Honoriani Gallicani
95.k Mauritoantes seniores
95.l Mauritoantes iuniores
95.m Menapi seniores
95.n Fortenses
95.o Propugnatores
95.p Armigeri
95.q Septimani
95.r Regii
95.s Pacatianenses
95.t Vesontes
95.u Matiarii iuniores
95.x Mauricitrati

96.a Undecimani
96.b Secundani Italiciani
96.c Germaniciani
96.d Tertiani
96.e Tertia Herculea
96.f Lanciarii
96.g Propugnatores
96.h Britannici
96.i Septimani
96.k Praesidienses
96.l Ursarienses
96.m Cortoriacenses
96.n Geminiacenses
96.o Gallicani
96.p Tertia Iulia Alpina
96.q Prima Flavia Pacis
96.r Secunda Flavia Virtutis
96.s Tertia Flavia Salutis
96.t Constantici
96.u Constantiniani

97.a Augustani
97.b Fortenses
97.c Alpini
97.d Secunda Iulia Alpina
97.e Lauriacenses
97.f Comaginenses
97.g Taurunenses
97.h Antianenses
97.i Pontinenses
97.k Constantia
97.l Martenses
97.m Abrincateni
97.n Defensores seniores
97.o Mauri Osismiaci
97.p Metis
97.q Superventores
97.r Constantiaci
97.s Corniacenses
97.t Septimani
97.u Romanenses

98/9.1 Sub dispositione viri illustris magister peditum praesentalis
98/9.2 Comites militum infrascriptorum
98/9.3 Italiae
98/9.4 Africae
98/9.5 Tingitaniae
98/9.6 Tractus Argentoratensis
98/9.7 Britanniarum
98/9.8 Litoris Saxonici per Britannias
98/9.9 Duces limitum infrascriptorum decem
98/9.10 Mauretaniae Caesariensis
98/9.11 Tripolitani
98/9.12 Pannoniae secundae
98/9.13 Valeriae ripensis
98/9.14 Pannoniae primae et Norici ripensis
98/9.15 Raetiae primae et secundae
98/9.16 Belgicae secundae
98/9.17 Germaniae primae
98/9.18 Dux Britanniarum
98/9.19 Mogontiacensis
98/9.20 Legiones palatinae duodecim
98/9.21 Ioviani seniores
98/9.22 Herculiani seniores
98/9.23 Divitenses seniores
98/9.24 Tongrecani seniores
98/9.25 Pannoniciani seniores
98/9.26 Moesiaci seniores
98/9.27 Armigeri propugnatores seniores
98/9.28 La[nc]iarii Sabarienses
98/9.29 Oc[t]avani
98/9.30 Thebei
98/9.31 Cimbriani
98/9.32 Armigeri propugnatores iuniores
98/9.33 Auxilia palatina sexaginta quinque
98/9.34 Cornuti seniores
98/9.35 Brachiati seniores
98/9.36 Petulantes seniores
98/9.37 Celtae seniores
98/9.38 Heruli seniores
98/9.39 Batavi [seniores]
98/9.39.1 Mat[t]iaci seniores
98/9.40 Mattiaci iuniores
98/9.41 Ascarii seniores
98/9.42 Ascarii iuniores
98/9.43 Iovii seniores
98/9.44 Cornuti iuniores
98/9.45 Sagittarii nervi
98/9.46 Leones seniores
98/9.47 Leones iuniores
98/9.48 Exculcatores seniores
98/9.49 Sagittarii Tungri
98/9.50 Exculcatores iuniores
98/9.51 Tubantes
98/9.52 Salii
98/9.53 Grati
98/9.54 Felices seniores
98/9.55 Felices iuniores
98/9.56 Gratianenses seniores
98/9.57 Invicti seniores
98/9.58 Augustei
98/9.59 Iovii iuniores
98/9.60 Victores iuniores
98/9.61 Batavi iuniores
98/9.62 Bructeri
98/9.63 Ampsivarii
98/9.64 Gratianenses iuniores
98/9.65 Valentianenses iuniores
98/9.66 Reti
98/9.67 Sequa[n]i
98/9.68 Sagittarii venatores
98/9.69 Latini
98/9.70 Sabini
98/9.71 Brachiati
98/9.72 Honoriani Atecotti seniores
98/9.73 Honoriani Marcomanni seniores
98/9.74 Honoriani Marcomanni iuniores
98/9.75 Honoriani Atecotti iuniores
98/9.76 Brisigavi seniores
98/9.77 Brisigavi iuniores
98/9.78 Honoriani Mauri seniores
98/9.79 Honoriani Mauri iuniores
98/9.80 Celtae iuniores
98/9.81 Invicti iuniores Britanniciani
[98/9.81.1] [Batavi iuniores]
98/9.82 Exculcatores iuniores Britanniciani
98/9.83 Felices Valentinianenses
98/9.84 Mattiaci iuniores Gallicani
98/9.85 Salii Gallicani
98/9.86 Sagittarii Nervi Gallicani
98/9.87 Iovii iuniores Gallicani
98/9.88 Seguntienses
98/9.89 Galli victores
98/9.90 Honoriani victores iuniores
98/9.91 Honoriani ascarii seniores
98/9.92 Felices iuniores Gallicani
[98/9.92.1] [Atecotti iuniores]
98/9.93 Tungri
98/9.94 Honoriani Gallicani
98/9.95 Mauritoantes seniores
98/9.96 Mauritoantes iuniores
98/9.97 Legiones comitatenses triginta duo
98/9.98 Menapes seniores
98/9.99 Fortenses
98/9.100 Propugnatores seniores
98/9.101 Armigeri defensores seniores
98/9.102 Septimani seniores
98/9.103 Regii
98/9.104 Pacatianenses
98/9.105 Vesontes
98/9.106 Mattiarii iuniores
98/9.107 Mauricet[r]ati
98/9.108 Undecimani
98/9.109 Secundani Italiciani
98/9.110 Germaniciani iuniores
98/9.111 Tertiani siue Tertia Italica
98/9.112 Tertia Herculea
98/9.113 Lanciarii Gallicani Honoriani
98/9.114 Propugnatores iuniores
98/9.115 Legio Secunda Britannica siue Secundani
98/9.116 Septimani iuniores
98/9.117 Praesichantes
98/9.118 Ursarienses
98/9.119 Cortoriacenses
98/9.120 Geminiacenses
98/9.121 Honoriani felices Gallicani
98/9.122 Tertia Iulia Alpina
98/9.123 Prima Flavia Pacis
98/9.124 Secunda Flavia Virtutis
98/9.125 Tertia Flavia Salutis
98/9.126 Flavia victrix Constantina id est Constantici
98/9.127 Secunda Flavia Constantiniana
98/9.128 Tertio Augustani
98/9.129 Fortenses
98/9.130 Pseudocomitatenses decem & octo
98/9.131 Legio Prima Alpina
98/9.132 Legio Secunda Iulia Alpina
98/9.133 Lanciarii Lauriacenses
98/9.134 Lanciarii Comaginenses
98/9.135 Taurunenses
98/9.136 Antianenses
98/9.137 Pontinenses
98/9.138 Prima Flavia Gallicana Constantia
98/9.139 Martenses
98/9.140 Abrincateni
98/9.141 Defensores seniores
98/9.142 Mauri Osismiaci
98/9.143 Prima Flavia Metis
98/9.144 Superventores iuniores
98/9.145 Constantiaci
98/9.146 Corniacenses
98/9.147 Septimani
98/9.148 Romanenses
98/9.149 Officium suprascripti magistri peditum praesentalis
98/9.150 Princips
98/9.151 Numerarius
98/9.152 Commentariensis
98/9.153 Adiutor
98/9.154 Regerendarius
98/9.155 Exceptores et reliqui apparitores

100.a Insignia viri illustris magistri equitum
100.b Comites
100.c Promoti
100.d Brachiati
100.e Batavi seniores
100.f Cornuti seniores
100.g Cornuti iuniores
100.h Alani
100.i Batavi iuniores
100.k Valentinianenses
100.l Armigeri
100.m Prima Gallia
100.n Dalmatae
100.o Passerentiaci
100.p Mauri alites
100.q Taifali
100.r Honoriani
100.s Mauri feroces
100.t Constantiaci
100.u Scutarii

101.a Stablesiani
101.b Marcomani
101.c Armigeri
101.d Clibanarii
101.e Parthi seniores
101.f Primo sagittarii
101.g Secundo sagittarii
101.h Tertii sagittarii
101.i Quarto sagittarii
101.k Parthi iuniores
101.l Citrati seniores
101.m Comites iuniores
101.n Promoti iuniores
101.o Sagittarii iuniores
101.p Citrati iuniores
101.q Honoriani iuniores
101.r Armigeri iuniores
101.s Scutarii
101.t Stablesiani
101.u Cordueni

102/5.1 Sub dispositione viri illustris comitis et magistri equitum praesentalis
102/5.2 Vexillationes palatinae decem
102/5.3 Comites seniores
102/5.4 Equites promoti seniores
102/5.5 Equites Brachiati seniores
102/5.6 Equites Batavi seniores
102/5.7 Equites Cornuti seniores
102/5.8 Equites Cornuti iuniores
102/5.9 Comites Alani
102/5.10 Equites Batavi iuniores
102/5.11 Equites constantes Valentinianenses seniores
102/5.12 Vexillationes comitatenses
102/5.13 Equites armigeri
102/5.14 Equites prima Gallia
102/5.15 Equites octavo Dalmatae
102/5.16 Equites Dalmatae Passerentiaci
102/5.17 Equites Mauri alites
102/5.18 Equites Honoriani Taifali iuniores
102/5.19 Equites Honoriani seniores
102/5.20 Equites Mauri feroces
102/5.21 Equites Constantiani feroces
102/5.22 Equites scutarii
102/5.23 Equites stablesiani Africani
102/5.24 Equites Marcomanni
102/5.25 Equites armigeri seniores
102/5.26 Equites sagittarii clibanarii
102/5.27 Equites sagittarii Parthi seniores
102/5.28 Equites primo sagittarii
102/5.29 Equites secundo sagittarii
102/5.30 Equites tertio sagittarii
102/5.31 Equites quarto sagittarii
102/5.32 Equites sagittarii Parthi iuniores
102/5.33 Equites citrati seniores
102/5.34 Comites iuniores
102/5.35 Equites promoti iuniores
102/5.36 Sagittarii iuniores
102/5.37 Equites citrati iuniores
102/5.38 Honoriani iuniores
102/5.39 Armigeri iuniores
102/5.40 Equites secundi scutarii iuniores
102/5.41 Equites stablesiani italiciani
102/5.42 Equites sagittarii cordueni
102/5.43 Equites sagittarii seniores
102/5.44 Cuneus equitum promotorum
102/5.45 Officium suprascriptae magisteriae potestatis
102/5.46 Princeps
102/5.47 Numerarius
102/5.48 Primiscrinius
102/5.49 Commentariensis
102/5.50 Adiutor
102/5.51 Regrendarius
102/5.52 Exceptores et reliqui apparitores
102/5.52 Qui numeri ex praedictis per infrascriptas provincias habeantur intra Italiam
102/5.54 Ioviani seniores
102/5.55 Herculiani seniores
102/5.56 Divitenses seniores
102/5.57 Tungrecani seniores
102/5.58 Pannoniciani seniores
102/5.59 Moesiaci seniores
102/5.60 Cornuti seniores
102/5.61 Brachiati seniores
102/5.62 Petulantes seniores
102/5.63 Celtae seniores
102/5.64 Heruli seniores
102/5.65 Batavi seniores
102/5.66 Mattiaci seniores
102/5.67 Iovii seniores
102/5.68 Victores seniores
102/5.69 Cornuti iuniores
102/5.70 Leones iuniores
102/5.71 Exculcatores seniores
102/5.72 Grati
102/5.73 Savini
102/5.74 Felices iuniores
102/5.75 Atecotti Honoriani iuniores
102/5.76 Brisigavi iuniores
102/5.77 Mauri Honoriani iuniores
102/5.78 Galli victores
102/5.79 Octavani
102/5.80 Thebei
102/5.81 Mattiarii iuniores
102/5.82 Septimani iuniores
102/5.83 Regii
102/5.84 Germaniciani
102/5.85 Prima Iulia
102/5.86 Tertia Iulia
102/5.87 Placidi Valentinianici felices
102/5.88 Gratianenses iuniores
102/5.89 Marcomanni
102/5.90 Pontinenses
102/5.91 Intra Illyricum cum viro spectabili comite Illyrici
102/5.92 Sagittarii Tungri
102/5.93 Iovii iuniores
102/5.94 Sequani
102/5.95 Retii
102/5.96 Sagittarii venatores
102/5.97 Latini
102/5.98 Valentinianenses felices
102/5.99 Honoriani victores
102/5.100 Seguntienses
102/5.101 Tungri
102/5.102 Mauri Honoriani seniores
102/5.103 Mattiarii Honoriani Gallicani
102/5.104 Tertiani
102/5.105 Tertia Herculea
102/5.106 Pacatianenses
102/5.107 Mauri cetrati
102/5.108 Propugnatores iuniores
102/5.109 Lanciarii Lauriacenses
102/5.110 Lanciarii Comaginenses
102/5.111 Secunda Iulia,
102/5.112 Valentinianenses
102/5.113 Catarienses
102/5.114 Intra Gallias cum viro illustri magistro equitum Galliarum
102/5.115 Mattiaci iuniores
102/5.116 Leones seniores
102/5.117 Brachiati iuniores
102/5.118 Salii seniores
102/5.119 Gratianenses
102/5.120 Brocteri
102/5.121 Ampsivarii
102/5.122 Valentianenses
102/5.123 Batavi
102/5.124 Batavi iuniores
102/5.125 Britones
102/5.126 Atecotti Honoriani seniores
102/5.127 Sagittarii Nervi Gallicani
102/5.128 Iovii iuniores Gallicani
102/5.129 Mattiaci iuniores Gallicani
102/5.130 Atecotti iuniores Gallicani
102/5.131 Ascarii Honoriani seniores
102/5.132 Armigeri defensores seniores
102/5.133 Lanciarii Honoriani Gallicani
102/5.134 Lanciarii Sabarienses
102/5.135 Menapi seniores
102/5.136 Secundani Britones
102/5.137 Ursarienses
102/5.138 Praesidienses
102/5.139 Geminiacenses
102/5.140 Cortoriacenses
102/5.141 Honoriani felices Gallicani
102/5.142 Prima Flavia Gallicana
102/5.143 Marienses
102/5.144 Abrincateni
102/5.145 Defensores seniores
102/5.146 Mauri Osismiaci
102/5.147 Prima Flavia
102/5.148 Superventores iuniores
102/5.149 Balistarii
102/5.150 Defensores iuniores
102/5.151 Garronenses
102/5.152 Anderetiani
102/5.153 Acincenses
102/5.154 Cornacenses
102/5.155 Septimani iuniores
102/5.156 Cursarienses iuniores
102/5.157 Musmagenses
102/5.158 Romanenses
102/5.159 Insidatores
102/5.160 Truncensimani
102/5.161 Abulci
102/5.162 Exploratores
102/5.163 Officium viri illustris magistri equitum per Gallias
102/5.164 Princeps ex officiis magistrorum militum praesentalium uno anno a parte peditum alio a parte equitum
102/5.165 Commentariensis
102/5.166 Numerarii ex [ut]ris[que] officiis singularis [annis]
102/5.167 Adiutor
102/5.168 Regrendarius
102/5.169 Exceptores et reliqui apparitores
102/5.170 Intra Hispenias cum spectabili comite
102/5.171 Ascarii seniores
102/5.172 Ascarii iuniores
102/5.173 Sagittarii nervi
102/5.174 Exculcatores iuniores
102/5.175 Tubantes
102/5.176 Felices seniores
102/5.177 Invicti seniores
102/5.178 Victores iuniores
102/5.179 Invicti iuniores Britones
102/5.180 Brisigavi seniores
102/5.181 Salii iuniores Gallicani
102/5.182 For[t]enses
102/5.183 Propugnatores seniores
102/5.184 Septimani seniores
102/5.185 Vesontes
102/5.186 Undecimani
102/5.187 Intra T[i]ingita[n]iam cum viro spectabili comite
102/5.188 Maurito[n]antes seniores
102/5.189 Maurito[n]antes iuniores
102/5.190 Constantiniani
102/5.191 Septimani iuniores
102/5.192 Intra Africam cum viro spectabili comite Africae
102/5.193 Celtae iuniores
102/5.194 Armigeri propugnatores seniores
102/5.195 Armigeri propugnatores iuniores
102/5.196 Secundani Italiciani
102/5.197 Cimbriani
102/5.198 Primani
102/5.199 Secundani
102/5.200 Tertiani
102/5.201 Constantiniani
102/5.202 Constantiaci
102/5.203 Tertio Augustani
102/5.204 Fortenses
102/5.205 Cum viro spectabili comite Britanniarum
102/5.206 Victores iuniorum Britanniciani
102/5.207 Primani iuniores
102/5.208 Secundani iuniores
102/5.209 Item vexillationes intra Italiam
102/5.210 Comites seniores
102/5.211 Equites promoti seniores
102/5.212 Equites brachiati seniores
102/5.213 Equites Cornuti seniores
102/5.214 Comites Alani
102/5.215 Equites Mauri feroces
102/5.216 Equites constantes Valentinianenses iuniores
102/5.217 Intra Gallias cum viro illustri comite et magistro equitum Galliarum
102/5.218 Equites Batavi seniores
102/5.219 Equites Cornuti seniores
102/5.220 Equites Batavi iuniores
102/5.221 Equites Brachiati iuniores
102/5.222 Equites Honoriani seniores
102/5.223 Equites Honoriani iuniores
102/5.224 Equites armigeri seniores
102/5.225 Equites octavo Dalmatae
102/5.226 Equites Dalmatae Passerentiacenses
102/5.227 Equites prima Gallia
102/5.228 Equites Mauri alites
102/5.229 Equites Constantiaci feroces
102/5.230 Intra Africam cum viro spectabili comite Africae
102/5.231 Equites stablesiani italiciani
102/5.232 Equites scutarii seniores
102/5.233 Equites stablesiani seniores
102/5.234 Equites Marcomanni
102/5.235 Equites armigeri seniores
102/5.236 Equites clibanarii
102/5.237 Equites Panthosagittarii seniores
102/5.238 Equites cetrati seniores
102/5.239 Equites primi sagittarii
102/5.240 Equites secundo sagittarii
102/5.241 Equites tertio sagittarii
102/5.242 Equites quarto sagittarii
102/5.243 Equites Parthi sagittarii iuniores
102/5.244 Equites crinati iuniores
102/5.245 Equites promoti iuniores
102/5.246 Equites scutarii iuniores comitatenses
102/5.247 Equites Honoriani iuniores
102/5.248 Equites scutarii iuniores scholae secundi
102/5.249 Equites armigeri iuniores
102/5.250 In[t]ra Britannias cum viro spectibili comite Britanniarum
102/5.251 Equites catafractarii iuniores
102/5.252 Equites scutarii Aureliaci
102/5.253 Equites Honoriani seniores
102/5.254 Equites stablesiani
102/5.255 Equites Syri
102/5.256 Equites Taifali
102/5.257 In[t]ra Tingitaniam cum viro spectabili comite Tingitaniae
102/5.258 Equites scutarii seniores comitatenses
102/5.259 Equites sagittarii seniores comitatenses
102/5.260 Equites Cardueni comitatenses

106.a Insignia viri illustris magistri officiorum
106.b Fabricae

107.1 Sub dispositione viri illustris magistris officiorum
107.2 Scola scutariorum prima
107.3 Scola scutariorum secunda
107.4 Scola armaturarum seniorum
107.5 Scola gentilium seniorum
107.6 Scola scutatorium tertia
107.7 Scola agentum in rebus et deputati eiusdem scolae
107.8 Scrinium memoriae
107.9 Scrinium dispositionum
107.10 Scrinium epistolarum
107.11 Scrinium libellorum
107.12 Ammissionales
107.13 Cancellarii
107.14 Fabricae infrascriptae in Illyrico
107.15 Sirmensis sc[u]torum scordiscorum et armorum
107.16 Acincensis scutarie
107.17 Cornutensis scutaria
107.18 Lauriacensis scutaria
107.19 Salonitana armorum
107.20 Italiae
107.21 Concordiensis sagittarii
107.22 Beronensis scutari[a] et armorum
107.23 Mantuana loricaria
107.24 Cremonensis scutaria
107.25 Ticenensis arcuaria
107.26 Lucensis spatharia
107.27 In Gallis
107.28 Argentomagensis armorum omnium
107.29 Matisconensis sagittaria
107.30 Augustodonensis loricaria balistaria et cliban[aria]
107.31 Augustodonensis scutaria
107.32 Suessionensis
107.33 Remensis spatharia
107.34 Triberorum scutaria
107.35 Triberorum balistaria
107.36 Ambianensis spatharia et scutaria
107.37 Officium autem [supra]scripti viri illustris magistri officiorum de scola agentum in rebus habetur hoc modo
107.38 Adiutor
107.39 Subadiuvae adiutoris
107.40 Subadiuvae fabricarum diversarum
107.41 Curiosur cursus publici in praesenti
107.42 Curiosi omnium provinciarum
107.43 Interpretes omnium gentium

108.a Insignia viri illustris quaestoris
108.1 Sub dispositione viri illustris quaestoris
108.2 Leges dictandae
108.3 Preces
108.4 Habet subaudientes adiutores memoriales de scriniis diversis

109.a Insignia viri illustris comitis sacrarum largitionum
109.b Largitiones

110/1.1 Sub dispositione viri illustris comites sacrarum largitionum
110/1.2 Comes largitionum per Illyricum
110/1.3 Comes vestiarii
110/1.4 Comes auri
110/1.5 Comes largitionum Italicianarum
110/1.6 Comes titulorum largitionalium per Africam
110/1.7 Rationales
110/1.8 Rationalis summarum Pannoniae secundae, Dalmatiae et Saviae
110/1.9 Rationalis summa[rum] Pannoniae prima, Valeriae, Norici mediterranei et ripensis
110/1.10 Rationalis summarum Italiae
110/1.11 Rationalis summarum urbis Romae
110/1.12 Rationalis summarum Trum provinciarum, id est Siciliae, Saradiniae et Corsicae
110/1.13 Rationalis summarum Africae
110/1.14 Rationalis summarum Nimidiae
110/1.15 Rationalis summarum Hispaniae
110/1.16 Rationalis summarum Quinque provinciarum
110/1.17 Rationalis summarum Galliarum
110/1.18 Rationalis summarum Britanniarum
110/1.19 Praepositus thesaurorum Salonita[no]rum, Dalmatiae
110/1.20 Praepositus thesaurorum Siscianorum, Saviae
110/1.21 Praepositus thesaurorum Sabariensium, Pannoniae primae
110/1.22 Praepositus thesaurorum Aqui[leiensium, Venet]iae
110/1.23 Praepositus thesaurorum Mediolanensium, Liguriae
110/1.24 Praepositus thesaurorum urbis Romae
110/1.25 Praepositus thesaurorum Augustae Vindelicensis, R[a]etiae secundae
110/1.26 Praepositus thesaurorum per Gallias Lugdunensis
110/1.27 Praepositus thesaurorum Arelatensium
110/1.28 Praepositus thesaurorum [R]emorum
110/1.29 Praepositus thesaurorum Triberorum
110/1.30 Praepositus thesaurorum Augustensium in Britannis
110/1.31 Procuratores monetarum
110/1.32 Procurator monetae Siscianae
110/1.33 Procurator monetae Aquileiensis
110/1.34 Procurator monetae urbis Romae
110/1.35 Procurator monetae Lugdunensis
110/1.36 Procurator monetae Arelatensis
110/1.37 Procurator monetae Triberorum
110/1.38 Procuratores [g]ynaeciorum
110/1.39 Procurator [g]ynaecii Bassianensis, Pannoniae secundae - translati Salonis
110/1.40 Procurator gynaecii Sirmen[sis], Pannoniae secundae
110/1.41 Procurator [g]ynaecii Iovensis Dalmatiae - Aspalato
110/1.42 Procurator [g]ynaecii Aquile[i]ensis, Benetiae inferioris
110/1.43 Procurator [g]ynaecii Mediolanensis, Liguriae
110/1.44 Procurator [g]ynaecii urbis Romae
110/1.45 Procurator [g]ynaecii Canusini et [V]e[n]usin[i,] Apuliae
110/1.46 Procurator [g]ynaecii Carthagiensis, Africae
110/1.47 Procurator [g]ynaecii Arelatiensis, provinciae Biennensis
110/1.48 Procurator [g]ynaecii Lugdonensis
110/1.49 Procurator [g]ynaecii Remensis, Belgicae secundae
110/1.50 Procurator [g]ynaecii Tornacensis, Belgicae secundae
110/1.51 Procurator [g]ynaecii Trib[e]rorum, Belgicae primae
110/1.52 Procurator [g]ynaecii Augustoduno translat[i] Me[t]tis
110/1.53 Procurator [g]ynaecii in Britannis Bentensis
110/1.54 Procurator linyfii Viennensis, Galliarum
110/1.55 Procurator linyfii Rabennatis, Italiae
110/1.56 Procuratores bafiorum
110/1.57 Procurator bafii Ta[r]entini, Calabriae
110/1.58 Procurator bafii Salonitani, Dalmatiae
110/1.59 Procurator bafii Cissensis, Beneti[ae] et Histriae
110/1.60 Procurator bafii Syracusani, Siciliae
110/1.61 Procurator bafiorum omnium per Africam
110/1.62 Procurator bafii Girbitani, provinciae Tripolitani
110/1.63 Procurator bafii insularum Balearum, in Hispania
110/1.64 Procurator bafii Telonensis, Galliarum
110/1.65 Procurator bafii Narbonensis
110/1.66 Praepositi branbaricariorum siue argentariorum
110/1.67 Praepositus branbaricariorum siue argentariorum Arelatensium
110/1.68 Praepositus branbaricariorum siue argentariorum Remensium
110/1.69 Praepositus branbaricariorum siue argentariorum Triberorum
110/1.70 Praepositus bastaga[e] primae Orientalis Orientalium et quartae
110/1.71 Praepositus bastagae secundae Orientalis et tertiae
110/1.72 Praepositus bastagae [secundae] et tertiae Orientalis
110/1.73 Praepositus bastagae [primae et] quartae Orientalis
110/1.74 Praepositus bastagae primae Gallicanorum et quartae
110/1.75 Comes commerciorum per Illyricum
110/1.76 Officium autem suprascripti viri illustris comitis sacrarum largitionum habet
110/1.77 Primicerium totius officii
110/1.78 Primicerium scriniorum canonum
110/1.79 Primicerium scriniorum tabulariorum
110/1.80 Primicerium scrinii numerorum
110/1.81 Primicerium scrinii aureae massae
110/1.82 Primicerium scrinii auri ad responsum
110/1.83 Primicerium scrinii vestiarii sacri
110/1.84 Primicerium scrinii ab argento
110/1.85 Primicerium scrinii a miliarensibus
110/1.86 Primicerium scrinii a pecuniis, et ceteros scriniarios
110/1.87 Secundicerium officii qui primicerius est exceptorum
110/1.88 Tertiocerium officii qui tractat bastagas

112.a Insignia viri illustris comitis privatarum
112.b Thesauri privatarum

113.1 Sub dispositione viri illustris comitis rerum privatarum
113.2 Comes largitionum privatarum
113.3 Comes Gildoniaci patrimonii
113.4 Rationalis rerum privatarum per Illyricum
113.5 Rationalis rerum privatarum per Italiam
113.6 Rationalis rei privatae per Italiam
113.7 Rationalis rei privatae per urbem Romam et suburbicarias regiones cum parte Faustinae
113.8 Rationalis rei privatae per Siciliam
113.9 Rationalis rei privatae per Africam
113.10 Rationalis rei privatae per Hispanias
113.11 Rationalis rei privatae per Gallias
113.12 Rationalis rei privatae per Quinque provincias
113.13 Rationalis rei privatae per Britannias
113.14 Rationalis rei privatae fundorum domus divinae per Africam.
113.15 [Procurator] rei privatae per Siciliam
113.16 Procurator rei privatae per Apuliam et Calabriam siue saltus Carminianensis
113.17 Praepositus rei privatae per Sequanicum et Germaniam primam
113.18 Procurator rei privatae per Dalmatiam
113.19 Procurator rei privatae per Suaviam
113.20 Procurator rei privatae per Italiam
113.21 Procurator rei privatae per urbem Romam
113.22 Procurator rei privatae per urbicarias regiones rerum Iuliani
113.23 Procurator rei privatae per Mauritaniam Sitifensem
113.24 Procurator rei privatae gynaeciorum Triberorum
113.25 Procurator [g]ynaecei Vivarensis rei privatae Metti translata anhelat
113.26 Praepositus bastagae rei privatae Orientalis inferioris
113.27 Praepositus bastagae privatarum Galliarum
113.28 Officium autem suprascripti viri illustris comitis rerum privatarum habet
113.29 Primicerium totius officii
113.30 Primiscrinium beneficiorum
113.31 Primiscrinium [ca]nonium
113.32 Primiscrinium securitatum
113.33 Primiscrinium largitionum privatarum
113.34 Scriniarios etiam reliquos suprascriptorum scriniorum
113.35 Secunicerium totius officii qui tractat chartas officii
113.36 Ceteros etiam palatinos

114.a Comes domesticorum equitum
114.b Comes domesticorum peditum
114.c Domestici equites
114.d Domestici pedites
114.1 Sub dispositione virorum illustrium comitum domesticorum equitum siue peditum
114.2 Domestici equites
114.3 Domestici pedites
114.4 Deputati eorem
114.5 Sub dispositione viri spectabilis primicerii sacri cubiculi

115.a Castrensis sacri palatii
115.1 Sub dispositione viri spectabilis castrensis
115.2 Paedagogia
115.3 Ministeriales domini
115.4 Curae palatiorum
115.5 Officium autem viri spectabilis castrensis habet
115.6 Tabulariorum domini
115.7 Tabularium domin[ae] Augustae
115.8 Adiutorem
115.9 Cartularium et scrinium ipsius et ceteros palatinos officiorum

116.a Primicerius notariorum
116.b Laterculum maius
116.1 Sub cura viri spectabilis primicerii notariorum
116.2 Notitia omnium dignitatum et [am]ministrationum tam civilium quam militarium
116.3 Officium autem non habet sed adiutores
116#2 FL INTAL~ COMORD~ PR~

117.a Magister scriniorum
117.b Memoriae epistolarum libellorum grecorum
117.1 Magister memoriae annotationes omnes dictat et emittit respondet tamen et precibus
117.2 Magister epistolarum legationes civitatum et consul[t]ationes et preces tractat
117.3 Magister libellorum cognitiones et preces tractat
117#1 FL INTAL COMOR~ PR~
117#2 FL VAL MAG~ IUSS DD~
117#3 FL INT~ COMO~ PR~
117#4 FL VAL NAG~ IUSS~ DD
117#5 FL INL~ COMO~ PR~
117#6 FL IVAL MAG:E IUSS~ DD

118.a Proconsul Africae
118.1 Sub dispositione viri spectabilis proconsulis Africae
118.2 Provincia [pro]consularis et legati eius duo
118.3 Officium autem habet ita
118.4 Principem de scola agentum in rebus du[c]enarium
118.5 Cornicularium
118.6 Numerarios duos
118.7 Primiscrinium
118.8 Commentariensem
118.9 Adiutorem
118.10 Ab actis
118.11 Subadiuvas
118.12 Exceptores
118.13 Singulares et reliquum officium

119.1 Sub dispositione viri spectabilis vicarii urbis Romae provinciae infrascriptae
119.2 Consulares
119.3 Campaniae
119.4 Tusciae et Umbriae
119.5 Piceni suburbicarii
119.6 Sicilia
119.7 Correctores
119.8 Apuliae et Calabriae
119.9 Bruttiorum et Lucaniae
119.10 Praesides
119.11 Samnii
119.12 Saradiniae
119.13 Corsicae
119.14 Valeriae
119.15 Officium autem supradictus uir spectabilis vicarius habet ita
119.16 Principem de scola agentum in rebus ducenarium
119.17 Cornicularium
119.18 Numerarios duos
119.19 Commentariensem
119.20 Adiutorem
119.21 Ab acti
119.22 Cura epistolarum
119.23 Subadiuvas
119.24 Exceptores
119.25 Singulares et reliquos officiales

120.a Vicarius Africae
120.b Byzaci
120.b Numidia
120.b Tripolitana
120.b Mauritania Sitifensis
120.b Mauritania Caesariensis
120.1 Sub dispositione viri spectabilis vicarii Africae
120.2 Consulares
120.3 Byzaci
120.4 Numidiae
120.5 Praesides
120.6 Tripolitan[ae]
120.7 Mauritaniae Sitifensis
120.8 Mauritaniae Caesariensis
120.9 Officium autem habet idem vir spectabilis vicarius hoc modo
120.10 Principem de scola agentum in rebus ducenarium
120.11 Cornicularium
120.12 Numerarios duo
120.13 Commentariensem
120.14 Adiutorem
120.15 Cura epistolarum
120.16 Ab actis
120.17 Subadiuvas
120.18 Exceptores
120.19 Singulares et reliquos officiales
120#1 FL~ INTALI~ COMORD~ PR~

121.a Vicarius Hispaniae
121.b Betica
121.c Lusitaniaa
121.d Callecia
121#1 FL~ INTALI~ COMORD~ PR~

122.1 Sub dispositione viri spectabilis vicarii Hispaniarum
122.2 Consulares
122.3 Baeticae
122.4 Lusitaniae
122.5 Callaeciae
122.6 Praesides
122.7 Tarraconensis
122.8 Carthaginensis
122.9 Tingitaniae
122.10 Insularum Balearum
122.11 Officium autem habet idem vir spectabilis hoc modo
122.12 Principem de scola agentum in rebus ex du cenariis
122.13 Cornicularium
122.14 Numerarios duos
122.15 Commentariensem
122.16 Adiutorem
122.17 Ab actis
122.18 Subadiuva
122.19 Exceptores
122.20 Singulares et reliquum officium

123.a Vicarii Septem provinciarum
123.b Biennensis
123.c Lugdonensis
123.d Germaniae primae
123.e Germanae secundae
123.f Belgica prima
123.g Belgica secunda
123.h Alpium maritimarum
123.i Alpium Poeninarum
123.k Maximae Sequanorum
123.l Aquitanica prima
123.m Aquitanica secunda
123.n Novem populare
123.o Narbonensis prima
123.p Narbonensis secunda
123.q Lugdonensis prima
123.r Lugdonensis secunda
123.s Lugdonensis Senonia
121#1 FL INTALI~ COMOR~ PR~

124.1 Sub dispositione viri spectabilis vicarii Septem provinciarum
124.2 Consulares
124.3 Biennensis
124.4 Lugdonensis
124.5 Germaniae primae
124.6 Germanae secundae
[124.6.1] [Belgicae primae]
124.7 Belgicae secundae
124.8 Praesides
124.9 Alpium maritimarum
124.10 Alpium Poeninarum et Gratiarum
124.11 Maximae Sequanorum
124.12 Aquitanicae primae
124.13 Aquitanicae secundae
124.14 Novem populare
124.15 Narbonensis primae
124.16 Narbonensis secundae
124.17 Lugdunensis secundae
124.18 Lugdonensis tertiae
124.19 Lugdonensis Senoniae
124.20 Officium autem habet idem vir spectabilis vicarius hoc modo
124.21 Principem de scola agentum in rebus ex ducenariis
124.22 Cornicularium
124.23 Numerarios duo
124.24 Commentariensem
124.25 Ab actis
124.26 Cura epistolarum
124.27 Adiutorem
124.28 Subadiuvas
124.29 Exceptores
124.30 Singulares et reliquos officiales

125.a Vicarii Britanniarum
125.b Maxima Caesariensis
125.b Valentia
125.b Britiannia prima
125.b Britiannia secunda
125.b Flavia Caesariensis
125#1 FL INTALL~ COMORD~ PR~

126.1 Sub dispositione viri spectabilis vicarii Britanniarum
126.2 Consulares
126.3 Maxima Caesariensis
126.4 Valentiae
126.5 Praesides
126.6 Britianniae prima
126.7 Britianniae secunda
126.8 Flaviae Caesariensis
126.9 Officium autem habet idem vir spectabilis vicarius hoc modo
126.10 Principem de scola agentum in rebus ex ducenariis
126.11 Cornicularium
126.12 Numerarios duo
126.13 Commentariensem
126.14 Ab actis
126.15 Cura epistolarum
126.16 Adiutorem
126.17 Subadiuvas
126.18 Exceptores
126.19 Singulares et reliquos officiales

127.a Comes Africae
127.b Thamalensis
127.c Montensis
127.d Bazensis
127.e Gemellensis
127.f Tubuniensis
127.g Zabensis
127.h Tubusubditani
127.i Thamallomensis
127.k Baleretani
127.l Columntensis, 127.m Tablatensis
127.n Caputcellensis
127.o Tillabarenses
127.p Tangenses
127.q Bidenses
127.r Badenses
127#1 FL INTALL~ COMOR~ PR~

128.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis Africae
128.2 [Li]mitanei
128.3 Praepositus limitis Thamallensis
128.4 Praepositus limitis Montensis in castris Leptitanis
128.5 Praepositus limitis Bazensis
128.6 Praepositus limitis Gemellensis
128.7 Praepositus limitis Tubuniensis
128.9 Praepositus limitis Zabensis
128.10 Praepositus limitis Tubusubditani
128.11 Praepositus limitis Thamallomensis
128.12 Praepositus limitis Balaretensis
128.13 Praepositus limitis Columnatensis
128.14 Praepositus limitis Tablatensis
128.15 Praepositus limitis Caputcellensis
128.16 Praepositus limitis Secundaeforum in castris Tillibanensibus
128.17 Praepositus limitis Taugensis
128.18 Praepositus limitis Bidensis
128.19 Praepositus limitis Badensis
128.20 Officium autem habet idem vir spectabilis comes hoc modo
128.21 Principem ex officiis magistr[or]um militum praesentalium, uno anno a parte peditum, alio a parte equitum
128.22 Cornicularium
128.23 Adiutorem
128.24 Commentariensem ex offici[is] magistr[or]um militum praesentalium alternis annis
128.25 Numerarios duo[s] ex utrisque officiis magistro[rum] militum praesentalium singulos
128.26 Subadiuvam
128.27 Regrendarium
128.28 Exceptores
128.29 Singulares et reliquos officiales

129.a Comes Tingitaniae
129.b Tamucus
129.c Dugas
129.d Aulucus
129.e Bariensis
129.f Sala
129.g Pacatiana
129.h Tabernas
129.i Frigias
129#1 FL INTALI~ COMORD~ PR~

130.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis Tingitaniae
130.2 Limitanei
130.3 Praefectus alae Herculeae Tamuco
130.4 Tribunus cohortis secundae Hispanorum Duga
130.5 Tribunus cohortis primae Herculeae Aulucos
130.6 Tribunus cohortis primae Tityraeorum, at the fort at Bariensi
[130.6.1] [Sala]
130.7 Tribunus cohortis Pacatianensis Pacatiana
130.8 Tribunus cohortis tertiae Hastorum Tabernas
130.9 Tribunus cohortis Friglensis Friglas
130.10 Officium autem habet idem vir spectabilis comes hoc modo
130.11 Principem ex officio magistr[or]um militum praesentalium uno anno a parte peditum alio anno a parte equitum
130.12 Commentariensem ut supra
130.13 Numerarios duo singulos ex officio supradicto
130.14 Cornicularium
130.15 Adiutorem
130.16 Subadiuvam
130.17 Regrendarium
130.18 Exceptores
130.19 Singulares et reliquos officiales

131.a Comes litoris Saxonici per Britanniam
131.b Othona
131.c Dubris
131.d Lemannis
131.e Branoduno
131.f Garaianno
131.g Regulbi
131.h Rutupis
131.i Anderidos
131.k Portum Adurni
131#1 FL INTALI~ COMORD~ PR~

132.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis litoris Saxonici per Britanniam
132.2 Praepositus numeri Fortensium Othonae
132.3 Praepositus militum Tungrecanorum Dubris
132.4 Praepositus numeri Turnacensium Lemannis
132.5 Praepositus equitum Dalmatarum Branodunensium Branaduno
132.6 Praepositus equitum stablesianorum Gariannonensium Gariannonor
132.7 Tribunus cohortis primae Vetasiorum Regulbio
132.8 Praefectus legionis secundae Augustae [Rutupis]
132.9 Praepositus numeri Abulcorum [Anderidos]
132.10 Praepositus numeri exploratorum Portum Adurni
132.11 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
132.12 Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium parte peditum
132.13 Numerarios duos ut supra ex officio supradicto
132.14 Cornicularium
132.15 Adiutorem
132.16 Subadiuvam
132.17 Regrendarium
132.18 Exceptores
132.19 Singulares et reliquos officiales

133.a Comes Britanniae
133.b Britannia
133.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis Britanniarum
133.2 Provincia Britannia
133.3 Officium autem habet idem vir spectabilis comes hoc modo
133.4 Principem ex officio magistri militum praesentalium alternis annis
133.5 Commentariensem ut supra
133.6 Numerarios duo, singulos ex utrisque officiis suprascriptis
133.7 Adiutorem
133.8 Subadiuuam
133.9 Regrendarium
133.10 Exceptores
133.11 Singulares et reliquos officiales
133#1 FL INTAL~ COMOR~ PR~

134.a Comes Italiae
134.b Italia
134.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis Italiae
134.2 Tractus Italiae circa Alpes
134#1 FL INTALI~ COMORD~ PR~

135.a Comes Argentoratensis
135.b Italia
135.1 Sub dispositione viri spectabilis comitis Argentoratensis
135.2 Tractus Argentoratensis
135#1 FL INTALI COMORD~ PR~

136.a Ducis et praesidis provinciae Mauritaniae
136.b Columnatensis
136.c Vidensis
136.d Inferioris
136.e Fortensis
136.f Muticitani
136.g Audensis
136.h Caputcellensis
136.i Augustensis
136#1 FL INTAL COMOR~ PR~

136.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis et praesidis provinciae Mauritaniae et Caesariensis
137.2 Praepositus limitis Columnatensis
137.3 Praepositus limitis Vidensis
137.4 Praepositus limitis inferioris
137.5 Praepositus limitis Fortensis
137.6 Praepositus limitis Muticitani
137.7 Praepositus limitis Audiensis
137.8 Praepositus limitis Caput cellensis
137.9 Praepositus limitis Augustensis
137.10 Officium autem habet idem uir spectabilis dux et praeses hoc modo
137.11 Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium alternis annis
137.12 Numerarios duos, singulos ex officiis suprascriptis
137.13 Commentariensem ex officiis suprascriptis alternis annis
137.14 Cornicularium
137.15 Adiutorem
137.16 Subadiuuam
137.17 Regrendarium
137.18 Exceptores
137.19 Singulares et reliquos officiales

138.a Dux provinciae Tripolitanae
138.b Talalatensis
138.c Thentettani
138.d Byzerentani
138.e Tillibarensis
138.f Madensis
138.g Maccomadensis
138.h Tintiberitani
138.i Bubensis
138.k Mamucensis
138.l Basensis
138.m Varensis
138.n Leptitanis
138.o Madensis
138.p Sarcitani
138#1 FL INTAL~ COMOR~ PR~

139.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis provinciae Tripolitanae
139.2 Praepositus limitis Talalatensis
139.3 Praepositus limitis Tenthettani
139.4 Praepositus limitis Bizerentane
139.5 Praepositus limitis Tillibarensis
139.6 Praepositus limitis Madensis
139.7 Praepositus limitis Maccomadensis
139.8 Praepositus limitis Tintiberitani
139.9 Praepositus limitis Bubensis
139.10 Praepositus limitis Mamucensis
139.11 Praepositus limitis Balensis
139.12 Praepositus limitis Varensis
139.13 Milites Fortenses in castris Leptitanis
139.14 Milites Munifices in castris Madensibus
139.15 Praepositus limitis Sarcitani
139.16 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
139.17 Principem ex officiis magistrorum militum praes[entalium] alternis annis
139.18 Numerarios utrosque
139.19 Commentariensem utrumque
139.20 Cornicularium
139.21 Adiutorem
139.22 Subadiuvam
139.23 Regrendarium
139.24 Exceptores
139.25 Singulares et reliquos officiales

140.a Dux Pannoniae
140.b Cornacu
140.c Teutiborgio
140.d Burgenas
140.e Cuccis
140.f Acimici
140.g Secundarum
140.h Novas
140.i Albano
140.k Teutibarcio
140.l Cornaco
140.m Cuccis
140.n Bonoria
140.o Cusi
140.p Acimirci
140.q Ricti
140.r Burgentas
140.s Taurano
140.t Ad Hercules
140#1 FL INTAL COMOR~ PR~

141.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis provinciae Pannoniae secundae ripariensis et Saviae
141.2 Cuneus equitum scutariorum Cornacii
141.3 Cuneus equitum Dalmatarum Teutiborgio
141.4 Cuneus equitum Constantianorum Burgenas
141.5 Cuneus equitum promotorum Cuccis
141.6 Cuneus equitum constantium Aciminci
141.7 Cuneus equitum Italicianorum Secundarum
141.8 Equites Dalmatae Novas
141.9 Equites Dalmatae Albano
141.10 Equites promoti Teutibarcio
141.11 Equites Dalmatae Cornaco
141.12 Equites sagittarii Cuccis
141.13 Equites Dalmatae Bornoriae
141.14 Equites Dalmatae Cusi
141.15 Equites sagittarii Acimirci
141.16 Equites Dalmatae Ricti
141.17 Equites Dalmatae Burgentas
141.18 Equites promoti Tauruno
141.19 Auxilia Hercul[ensia] Ad Herculem
141.20 Auxilia Novensia Arsaciana siue Novas
141.21 Auxilia Augustentia contra Bononiam in barbarico in castello Onagrino
141.22 Auxilia Praesidentia in castris Herculis
141.23 Auxilia ascarii Tauruno siue Marsonia
141.24 Praefectus legionis quintae Ioviae cohortis quintae partis superioris Bononiae
141.25 Praefectus sextae Herculeae cohortis quintae partis superioris Aureo Monte
141.26 Praefectus legionis quintae Ioviae Burgenas
141.27 Praefectus legionis sextae Herculeae Teutiborgio
141.28 Praefectus legionis quintae Ioviae sextae Herculeae in castello Onagrino
141.29 Praefectus militum Calcariensium Sirmi
141.30 Praefectus classis primae Flaviae Augustae Sirmi
141.31 Praefectus classis secundae Flaviae Graio
141.32 Praefectus classis Histricae Mursae
141.33 Tribunus cohortis tertiae Alpinorum Dardanorum
141.34 Ala Sirmensis Sirmi
141.35 Praefectus classis primae Pannonicae Servitii
141.36 Classis Aegetensium siue secundae Pannonicae nunc Sisciae
141.37 Tribunus cohortis tertiae Alpinorum nunc Siscia
141.38 Tribunus cohortis primae Ioviae Leonatae
141.39 Tribunus cohortis primae Thracum civium RomanorumCaput Basensis
141.40 Officium autem habet idem vir spectabilis [dux] hoc modo
141.41 Principem de eodem officio
141.42 Numerarium
141.43 Adiutorem
141.44 Commentariensem
141.45 Subadiuvam
141.46 Regrendarium
141.47 Exceptores
141.48 Singulares et reliquos officiales

142.a Dux provinciae Valeriae
142.b Solue
142.c Intercisa
142.d Nuncinercisa
142.e Conradcuha
142.f Altino
142.g Odiabo
142.h Crumero
142.i Solua
142.k Ad Herculem
142.l Cirpi
142.m Constantia
142.n Campona
142.o Matrice
142.p Vetusalina
142.q Intercisa
142.r Adnamantia
142.s Lussonio
142.t Ripalta
142.u Ad Statuas
142.x Florentia
142#1 FL INTALI COMORD PR

143.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis provinciae Valeriae ripensis
143.2 Cuneus equitum scutatorum Solue
143.3 Cuneus equitum Dalmatarum Intercisa
143.4 Cuneus equitum Constantianorum Lusiono nunc Intercisa
143.5 Cuneus equitum stablesianorum Ripa Alta nunc Conradcuha
143.6 Cuneus equitum Fortensium Altino
143.7 Equites Dalmatae Odiabo
143.8 Equites promoti Crumero
143.9 Equites Mauri Solua
143.10 Equites Dalmatae Ad Herculem
143.11 Equites Dalmatae Cirpi
143.12 Equites Dalmatae Constantiae
143.13 Equites Dalmatae Campona
143.14 Equites promoti Matrice
143.15 Equites Dalmatae Vetusalinae
143.16 Equites sagittarii Intercisa
143.17 Equites Dalmatae Adnamantia
143.18 Equites Dalmatae Lussonio
143.19 Equites Dalmataet Ripa Alta
143.20 Equites Dalmatae Ad Statuas
143.21 Equites Dalmatae Florentiae
143.22 Equites sagittarii Altino nunc in burgo contra Florentia
143.23 Equites Flavianenses Ad Militare
143.24 Auxilia Herculentia Ad Herculem
143.25 Auxilia Ursarentia Pone Navata nunc Ad Statuas
143.26 Auxilia vigilumcontra Acinco in barbarico
143.27 Auxilia Fortensia Cirpe
143.28 Auxilia insidiatorum Cardabiaca
143.29 Praefectus legionis primae adiutricis cohortis quintae partis superioris Bregetione
143.30 Praefectus legionis secundae adiutricis cohortis partis superioris Aliscae
143.31 Praefectus legionis secundae adiutricis partis inferioris Florentiae
143.32 Praefectus legionis secundae adiutricis tertiae partis superioris Acinco
143.33 Praefectus legionis secundae adiutricis in castello contra Tautantum
143.34 Praefectus militum secundae adiutricis Cirpi
143.35 Praefectus legionis secundae adiutricis Lussonio
143.36 Praefectus classis Histricae, Florentiae
143.37 Tribunus cohortis Vincentiae
143.38 Tribunus cohortis Quadriborgio
143.39 Tribunus cohortis Iovia
143.40 Tribunus cohortis ad borgum Centenarium
143.41 Tribunus cohortis Alescae
143.42 Tribunus cohortis Marinanae
143.43 Praefectus legionis Transiacinco
143.44 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
143.45 Principem de eodem corpore
143.46 Numerarium
143.47 Commentariensem
143.48 Adiutorem
143.49 Subadiuvam
143.50 Regrendarium
143.51 Exceptores
143.52 Singulares et reliquos officiales

144.a Dux Pannoniae primae
144.b Flexo
144.c Arrabona
144.d Arrabona
144.e Quadriburgio
144.f Alanova
144.g Aequinoctoiae
144.h Ad Hercules
144.i Gerolate
144.k Flexo
144.l Quadrato
144#1 FL. INTALI~ COMOR~ PR~

145.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Pannoniae et Norici ripensis
145.2 Cuneus equitum Dalmatarum Flexo
145.3 Cuneus equitum stablesianorum Arrabonae
145.4 Equites promoti Arrabonae
145.5 Equites sagittarii Quadriburgio
145.6 Equites Dalmatae ala Nova)
145.7 Equites Dalmatae Aequinoctoiae
145.8 Equites Dalmatae Ad Herculem
145.9 Equites sagittarii Gerolate
145.10 Equites promoti Flexo
145.11 Equites Mauri Quadrato
145.12 Tribunus gentis Marcomannorum
145.13 Praefectus legionis decimae Vindomarae
145.14 Praefectus legionis quartaedecimae geminae militum liburna[rio]rum cohortis partis superiors Carnunto
145.15 Praefectus legionis decimae et quartaedecimae geminatae militum liburna[rio]rum Arrabonae
145.16 Praefectus classis Histricae Arrunto siue Vindomanae a Carnunto translata
145.17 Tribunus cohortis Arrianis
145.18 Tribunus cohortis Caratensis
145.19 Equites promoti Mauros
145.20 Equites sagittarii Lentiae
145.21 Equites sagittarii Lacufelis
145.22 Equites Dalmatae Arlape
145.23 Equites Dalmatae Augustianis
145.24 Equites promoti Comagenis
145.25 Praefectus secundae Italicae militum liburnariorum Ioviaco
145.26 Praefectus legionis Italicae partis inferioris Lentiae
145.27 Praefectus legionis secundae, at Lauriaco
145.28 Praefectus legionis primae Noricorum militum liburnariorum cohortis quintae partis superioris Adiuvense
145.29 Praefectus legionis liburnariorum primorum Noricorum Favianae
145.30 Praefectus classis Arlapensis et Maginensis
145.31 Praefectus classis Lauriacensis
145.32 Tribunus cohortis Boiodoro
145.33 Tribunus cohortis Austuris
145.34 Tribunus cohortis Cannabiaca
145.35 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
145.36 Principem de eodem corpore
145.37 Numerarium
145.38 Commentariensem
145.39 Adiutorem
145.40 Subadiuvam
145.41 Regrendarium
145.42 Exceptores
145.43 Singulares et reliquos officiales

146.a Dux Raetiae
146.b Augustanis
146.c Phebianis
146.d Submuntorio
146.e Vallato
146.f Ripa prima
146.g Cambidano
146.h Guntia
146.i Foetibus
146.k Teriolis
146.l Quintanis
129#1 FL INTAL COMOR~ PR~

147.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis provinciae Raetiae primae et secundae
147.2 Equites stablesiani seniores Augustanis
147.3 Equites stablesiani iuniores Ponte Aoni nunc Febiens
147.4 Equites stablesiani iuniores Submuntorio
147.5 Praefectus legionis tertiae Italicae parti superioris Castra Regina nunc Vallato>
147.6 Praefectus legionis tertiae Italicae parti superioris deputatae ripae primaeSubmuntorio
147.7 Praefectus legionis tertiae Italicae proparte media praetendentis a Vimania Cassiliacum usque Cambidano
147.8 Praefectus militum Ursariensium Guntiae
147.9 Praefectus legionis tertiae Italicae transvectioni specierum deputatae Foetibus
147.10 Praefectus legionis tertiae Italicae transvectioni specierum deputatae Teriolis
147.11 Praefectus alae primae Flaviae Raetorum Quintanis
147.12 Tribunus cohortis nova Batavorum Batavis
147.13 Tribunus cohortis tertiae Brittorum Abusina
147.14 Praefectus alae secundae Valeriae singularis Vallatio
147.15 Tribunus cohortis sextae Valeriae RaetorumVenaxamodorum
147.16 Tribunus cohortis primae Herculeae Raetorum Parraduno
147.17 Tribunus cohortis quintae Valeriae Frygum Pinianis
147.18 Tribunus cohortis tertiae Herculeae Pannoniorum Caelio
147.19 Tribunus gentis per Raetias deputatae Teriolis
147.20 Praefectus numeri barbaricariorum Confluentibus siue Brecantia
147.21 Praefectus alae secundae Valeriae Sequanorum Vimania
147.22 Tribunus cohortis Herculeae Pannoniorum Arbore
147.23 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
147.24 Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium alternis annis
147.25 Numerarios duos, ex utrisque officiis praesentalibus singulos
147.26 Commentariensem ex utrisque officiis alternis annis
147.27 Adiutorem
147.28 Subadiuvam
147.29 Regrendarium
147.30 Exceptores
147.31 Singulares et reliquos officiales

148.a Dux provinciae Sequanici
148.b Olinone
148#1 FL INTAL~ COMOR~ PR~

149.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis provinciae Sequanici
149.2 Milites Latavienses Olitione
149.3 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
149.4 Principem ex officio magistri militum praesentalis aparte peditum
149.5 Numerarium ut supra
149.6 Commentariensem ut supra
149.7 Adiutorem
149.8 Subadiuvam
149.9 Regrendarium
149.10 Exceptores
149.11 Singulares et reliquos officiales

150.a Dux tractus Armoricani
150.b Litus Saxoniciani
150.c Blabia
150.d Benetis
150.e Corumosismis
150.f Mannatias
150.g Aleto
150.h Constantia
150.i Rotomago
150.k Abrincatis
150.l Granono
150#1 FL INTAL~ COMOR~ PR~

151.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis tractus Armoricani et Nervicani
151.2 Tribunus cohortis primae novae Armoricanae Grannona in litore Saxonio
151.3 Praefectus militum Carronentium Blabia
151.4 Praefectus militum Maurorum Benetorum Benetis
151.5 Praefectus militum Maurorum Osismiacorum Osismis
151.6 Praefectus militum superventorum Mannatias
151.7 Praefectus militum Martentium Aleto
151.8 Praefectus militum prima Flavia Constantia
151.9 Praefectus militum Ursarientium, Rotomago
151.10 Praefectus militum Dalmatarum Abrincatis
151.11 Praefectus militum Grannonentium Grannono
151.12 Extenditur tamen tractus Armoricani et Neruicani limitis per provincias quinque
151.13 per Aquitanicam primam et secundam
151.14 Senoniam
151.15 secundam Lugdunensem et tertiam
151.16 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
151.17 Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium alternis annis
151.18 Numerarium a parte peditum uno anno
151.19 Commentariensem de officiis suprascriptis alternis annis
151.20 Adiutorem
151.21 Subadiuvam
151.22 Regrendarium
151.23 Exceptores
151.24 Singulares et reliquos officiales

152.a Dux Belgicae secundae
152.b Litus Saxonicum
152.c Quartensis
152.d Portuae Patiaci
152.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Belgicae secundae
152.2 Equites Dalmatae Marcis in litore Saxonico
152.3 Praefectus classis Sambricae in loco Quartensi siue Hornensi
152.4 Tribunus militum Nerviorum portue patiaci
152.5 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
152.6 Principem ex eodem corpore
152.7 Numerarium
152.8 Commentariensem
152.9 Adiutorem
152.10 Subadiuvam
152.11 Regrendarium
152.12 Exceptores
152.13 Singulares et reliquos officiales
152#1 FL INTA COMOR~ PR~

153.a Dux Britanni[a]rum
153.b Sextae
153.c Praesidium
153.d Dano
153.e Morbio
153.f Arbeia
153.g Dictim
153.h Concangios
153.i Lavatres
153.k Verteris
153.l Braboniaco
153.m Magloue
153.n Magis
153.o Longovicio
153.p Derventione
153#1 FL INTA COMOR~ PR~

154.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Britanni[a]rum
154.2 Praefectus legionis sextae
154.3 Praefectus equitum Dalmatarum Praesidio
154.4 Praefectus equitum Crispianorum Dano
154.5 Praefectus equitum catafractariorum Morbio
154.6 Praefectus numeri barcariorum Tigrisiensium Arbeia
154.7 Praefectus numeri Nerviorum Dictensium Dicti
154.8 Praefectus numeri vigilum Concangios
154.9 Praefectus numeri exploratorum Lavatres
154.10 Praefectus numeri directorum Verteris
154.11 Praefectus numeri defensorum Braboniaco
154.12 Praefectus numeri Solensium Maglone
154.13 Praefectus numeri Pacensium Magis
154.14 Praefectus numeri Longovicanorum Longovicio
154.15 Praefectus numeri [?]bonentium Petueriense Derventione
154.16 Item per lineam valli
154.17 Tribunus cohortis quartae Lingonum Segeduno
154.18 Tribunus cohortis primae Cornoviorum Ponte Aeli
154.19 Praefectus alae primae Asturum Conderco
154.20 Tribunus cohortis primae Frixagorum Vindobala
154.21 Praefectus alae Sabinianae Hunno
154.22 Praefectus alae secundae Asturum Cilurno
154.23 Tribunus cohortis primae Batavorum Procolitia
154.24 Tribunus cohortis primae Tungrorum Borcovicio
154.25 Tribunus cohortis quartae Gallorum Vindolana
154.26 Tribunus cohortis primae Asturum Aesica
154.27 Tribunus cohortis secundae Dalmatarum Magnis
154.28 Tribunus cohortis primae Aeliae Dacorum [Banna]
154.28 Tribunus cohortis primae Aeliae Dacorum [Banna]
[154.28.1] [Tribunus cohortis secundae Tungrorum C]amboglanna
154.29 Praefectus alae Petrianae Petrianis
154.30 Praefectus numeri Maurorum Aurelianorum Aballaba
154.31 Tribunus cohortis secundae Lingonum Congavata
154.32 Tribunus cohortis primae Hispanorum Axeloduno
154.33 Tribunus cohortis secundae Thracum Gabrosenti
154.34 Tribunus cohortis primae Aeliae classicae Tunnocelo
154.35 Tribunus cohortis primae Morinorum Glannibanta
154.36 Tribunus cohortis tertiae Nerviorum Ailione
154.37 Cuneus Sarmatarum Bremetenraco
154.38 Praefectus alae primae Herculeae Oleanaco
154.39 Tribunus cohortis sextae Nerviorum Virosido
154.40 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
154.41 Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium alternis annis
154.42 Commentariensem ut supra
154.43 Numerarios ex utrisque officiis omni anno
154.44 Adiutorem
154.45 Subadiuvam
154.46 Regrendarium
154.47 Exceptores
154.48 Singulares et reliquos officiales

155.a Dux Mogontiacensis
155.b Salectio
155.c Taberna
155.d Vico Iulio
155.e Nemetis
155.f Alta ripa
155.g Vangionis
155.h Mogontiaco
155.i Bingio
155.k Bodobrica
155.l Confluentibus
155.m Antonaco
155#1 FL INTAL~ COMOR PR~

156/8.1 Sub dispositione viri spectabilis ducis Mogontiacensis
156/8.2 Praefectus militum Pacentium Saletione
156/8.3 Praefectus militum Menapiorum Tabernis
156/8.4 Praefectus militum Anderetianorum Vico Iulio
156/8.5 Praefectus militum vindicum Nemetis
156/8.6 Praefectus militum Martensium Alta Ripa
156/8.7 Praefectus militum secundae Flaviae Vangiones
156/8.8 Praefectus militum armigerorum Mogontiaco
156/8.9 Praefectus militum Bingentium Bingio
156/8.10 Praefectus militum balistariorum Bodobrica
156/8.11 Praefectus militum defensorum Confluentibus
156/8.12 Praefectus militum Acincensium Antonaco
156/8.13 Officium autem habet idem vir spectabilis dux hoc modo
156/8.14 Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium alternis annis
156/8.15 Numerarium a parte peditum semper
156/8.16 Commentariensem a parte peditum semper
156/8.17 Adiutorem
156/8.18 Subadiuvam
156/8.19 Regrendarium
156/8.20 Exceptores
156/8.21 Singulares et reliquos officiales
156/8.22 Item praepositurae magistri militum praesentalium a parte peditum in Italia
156/8.23 In provincia [V]e[n]etia inferiore
156/8.24 Praefectus classis Venetum Aquileiae
156/8.25 In provincia Flaminia
156/8.26 Praefectus militum iuniorum Italicorum Ravennae
156/8.27 Praefectus classis Ravennatium cum curis eiusdem civitatis Ravennae
156/8.28 In provincia Liguria
156/8.29 Praefectus classis Comensis cum curis eiusdem civitatis Como
156/8.30 In provincia Campania
156/8.31 Praefectus classis Misenatium Miseno
156/8.32 In provincia Galliani [ri]parensi
156/8.33 Praefectus classis fluminis Rhodani Viennae siue Arelati
156/8.34 Praefectus classis barcariorum Ebruduni Sapaudiae
156/8.35 Praefectus militum musculariorum Massiliae Graecorum
156/8.36 Tribunus cohortis primae Flaviae Sapaudicae Calaronae
156/8.37 In provincia [Novem]populana
156/8.38 Tribunus cohortis Noevempopulanae Lapurdo
156/8.39 In provincia Lugdunensi prima
156/8.40 Praefectus classis Araricae Caballoduno
156/8.41 In provincia Lugdunensis Senonia
156/8.42 Praefectus classis Anderetianorum Parisius
156/8.43 In provincia Hispaniae Callaecia
156/8.44 Praefectus legionis septimae geminae Legione
156/8.45 Tribunus cohortis secundae Flaviae Pacatianae Paetaonio
156/8.46 Tribunus cohortis secundae Gallicae ad cohortem Gallicam
156/8.47 Tribunus cohortis Lucensis Luco
156/8.48 Tribunus cohortis Celtiberae Brigantiae nunc Iuliobriga
156/8.50 Tribunus cohortis primae Gallicae Valeia
156/8.51 Praefectus laetorum Teutonicianorum Carnunta Senoniae Lugdunensis
156/8.52 Praefectus laetorum Batavorum et gentilium Suevorum Baiocas et Constantiae Lugdunensis secundae
156/8.53 Praefectus laetorum gentilium Suevorumet Ceromannos Lugdunensis tertiae
156/8.54 Praefectus laetorum Francorum Redonas Lugdensis tertiae
156/8.55 Praefectus laetorum Lingonensium per diversa dispersorum Belgicae primae
156/8.56 Praefectus laetorum Actorum Epuso Belgicae primae
156/8.57 Praefectus laetorum Nerviorumt Fanomantis Belgicae secundae
156/8.58 Praefectus laetorum Batavorum Nemetacensium Atrabatis Belgicae secundae
156/8.59 Praefectus laetorum Batavorum Contraginnensium Noviomago Belgicae secundae
156/8.60 Praefectus laetorum gentilium Remo et Silvanectas Belgicae secundae
156/8.61 Praefectus laetorum Lagensium prope Tungros Germaniae secundae
156/8.62 Praefectus laetorum gentilium Suevorum Arumbernos Aquitanicae primae
156/8.63 Item in provincia Italia
156/8.64 Praefectus Sarmatarum gentilium Apuliae et Calabria
156/8.65 Praefectus Sarmatarum gentilium Bruttios et Lucaniam 156/8.66 In provincia Italia mediterranea
156/8.67 Praefectus Sarmatarum gentilium Apuliae et Calabria
156/8.68 Praefectus Sarmatarum gentilium, in Bruttios et Lucaniam
156/8.69 Praefectus Sarmatarum gentilium Foro Fulviensi
156/8.70 Praefectus Sarmatarum gentilium Opittergii
156/8.71 Praefectus Sarmatarum gentilium Patavio
156/8.72 Praefectus Sarmatarum gentilium
156/8.73 Praefectus Sarmatarum gentilium Cremonae
156/8.74 Praefectus Sarmatarum gentilium Taurinis
156/8.75 Praefectus Sarmatarum gentilium Aquis siue Tertona
156/8.76 Praefectus Sarmatarum gentilium Novariae
156/8.77 Praefectus Sarmatarum gentilium Vercellis
156/8.78 Praefectus Sarmatarum gentilium Regionis Samnitis
156/8.79 Praefectus Sarmatarum gentilium Boniniae in Aemilia
156/8.80 Praefectus Sarmatarum gentilium Qudratis et Eporizio
156/8.81 Praefectus Sarmatarum gentilium in Liguria Pollentia
156/8.82 Praefectus Sarmatarum et Taifalorum gentilium Pictavis
156/8.83 Praefectus Sarmatarum gentilium a Chora Parisios usque
156/8.84 Praefectus Sarmatarum gentilium inter Renos et Tambianos provinciae Belgicae secundae
156/8.85 Praefectus Sarmatarum gentilium per tractam Rodunensem et Alaunorum
156/8.86 Praefectus Sarmatarum gentilium Lingonas
156/8.87 Praefectus Sarmatarum gentilium Au[...]

159.a Consularis Campaniae
159#1 Campania

160.1 Sub dispositione viri clarissimi consularis Campanise
160.2 Provincia Campaniae
160.3 Officium autem habet ita
160.4 Principem de officio praetorio Italiae
160.5 Cornicularium
160.6 Tabularios duos pro numerarios
160.7 Adiutorem
160.8 Commentariensem
160.9 Ab actis
160.10 Subadiuuam
160.11 Exceptores et reliquos cohortallinos quibus non licet ad aliam transire militiam sine annotatione clementiae principalis
160.12 Ceteri omnes consulares ad similitudinem consularis Campaniae officium habet

161.a Corrector Apuliae et Calabriae
161.b Provincia Apulia et Calabria
161#2 FL VELE~ CORR~ IUSS~ D~

162.1 Sub iurisdictione viri clarissimi correctoris Apuliae et Calabriae
162.2 Provincia Apuliae et Calabriae
162.3 Officium autem habet ita
162.4 Principem ex eodem officio
162.5 Cornicularium
162.6 Tabularios duos
162.7 Commentariensem
162.8 Adiutorem
162.9 Ab actis
162.10 Subadiuvam
162.11 Exceptores et reliquos cohortallinos quibus non licet ad aliam transire militiam sine annotatione clementiae principalis
162.12 Ceteri correctores ad similitudinem correctoris Apuliae et Calabriae officium habent

163.a Praeses Dalamatiae
163.b Provincia Dalmatia
163#2 FL PR~ IUSS D~

162.1 Sub iurisdictione viri perfectissimi praesidis Dalmatiae
162.2 Provincia Dalmatiae
162.3 Officium autem habet ita
162.4 Principem ex eodem officio
162.5 Cornicularium
162.6 Tabularios duos
162.7 Commentariensem
162.8 Adiutorem
162.9 Ab actis
162.10 Subadiuvam
162.11 Exceptores et reliquos cohortallinos quibus non licet ad aliam transire militiam sine annotatione clementiae principalis
162.12 Ceteri praesides ad similitudinem praesidis Dalmatiae officium habent


References:

1. Maier, Ingo; "Appendix 4: Numeration of the new edition of the compilation 'notitia dignitatum' (Cnd)"; last accessed 26 October 2015. See also for here for numbering examples. Return

Spear

Return to the Notitia index page.